Strona główna


Telewizyjna transmisja Mszy Świętych z Bazyliki w Nowym Mieście Lubawskim

W telewizji kablowej Elektronik na kanale 404 lub innym, transmitowane są następujące Msze Święte z Bazyliki:

sobota godz. 18.00 – Msza niedzielna

wtorek godz. 8.00 – Msza święta z katechezą św. Jana Pawła II

piątek godz. 8.00 – Msza święta z katechezą katechizmową.

 

 


Nowe wezwania w Litanii Loretańskiej

„Mater misericordiae”, „Mater spei” i „Solacium migrantium” to trzy nowe wezwania w Litanii Loretańskiej ogłoszone przez Stolicę Apostolską. 

„Niezliczone są tytuły i wezwania, które pobożność chrześcijańska w ciągu dziejów zastrzegła dla Dziewicy Maryi, która jest uprzywilejowaną i pewną drogą do spotkania z Chrystusem. Również w dzisiejszych czasach, naznaczonych niepewnością i zagubieniem, lub Boży wyczuwa potrzebę pobożnego, pełnego miłości i nadziei zwrócenia się ku Niej” – czytamy w Liście Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przesłanym do przewodniczących Konferencji Episkopatów.

„Mając za zadanie rozeznawać ten zmysł ludu Bożego” – czytamy w Liście Kongregacji – papież Franciszek postanowił polecić, aby do formularza Litanii Loretańskiej włączyć wezwania „Mater misericordiae”, „Mater spei” i „Solacium Migrantium”. Kongregacja podaje, że pierwsze wezwanie zostanie umieszczone po „Mater Ecclesiae”, drugie po „Mater divinae gratiae”, a trzecie po „Refugium peccatorum”.

Odnosząc się do Listu Kongregacji, Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP przekazała w komunikacie, że wezwanie „Mater misericordiae” jest już używane w polskiej wersji Litanii Loretańskiej jako „Matko miłosierdzia”, natomiast dwa pozostałe wezwania „Mater spei” i „Solacium migrantium”, powinny w języku polskim zostać zatwierdzone przez Konferencję Episkopatu Polski zgodnie z prawem kościelnym w ramach kompetencji biskupów diecezjalnych (kan. 826).

W kwestii wezwania „Solacium Migrantium” czytamy w komunikacie: „Słowo +solacium+ można tłumaczyć na wiele sposobów jako +pociecha, ulga, pomoc, ratunek, ucieczka+, ale ze względu na to, że wezwanie ma się znaleźć między już istniejącymi +Ucieczko grzesznych+ a +Pocieszycielko strapionych+, dlatego słowa +ucieczka+ i +pocieszenie+ jako już zajęte nie powinny być brane pod uwagę, pozostają zatem +ulga, pomoc, ratunek+. Obecnie wydaje się, że z tych trzech najlepiej brzmi +Pomocy migrantów+. Co do wyrażenia +migrantes+, posiada ono zasadniczo trzy znaczenia: 1) ci, którzy wędrują (także w poszukiwaniu lepszego losu, a więc migranci we współczesnym rozumieniu), 2) ci, którzy się wyprowadzają, 3) przesiedleni; z tych trzech znaczeń najlepiej w całość komponuje się to pierwsze”. Dokument podaje propozycję tłumaczenia „Solacium migrantium” jako „Pomocy migrantów / Ulgo migrantów”.

BP KEP

Publikujemy pełną treść Listu Kongregacji Stolicy Apostolskiej i Komunikat Komisji Episkopatu:

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Prot. N. 296/20

 

 


Zapraszamy do zapoznania się z efektami projektu Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej na stronie https://perlyziemilubawskiej.pl/

a także, na wirtualny spacer po kościołach uczestniczących w projekcie na stronie http://przewodnik.perlyziemilubawskiej.pl/wirtualnyszlak/


PODSUMOWANIE ROKU 2019

 

Miniony rok przeżywaliśmy pod hasłem duszpasterskim: ”DUCH, KTÓRY UMACNIA MIŁOŚĆ”.  Dziękujemy Bogu za powołania zakonne: S. Małgorzatę Piwowarczyk u SS. Pasterek, S. Anetę Ługiewicz – zakonnicę w Madrycie oraz u Sióstr Franciszkanek w Orliku S. Bożenę Pytel. Są też męskie powołania zakonne u O. Salezjanów – Dawid Jakubiak ,  Daniel Drumiński -u Ojców Pasjonistów i Piotr Ochlak- u O. Oblatów. Na drugim roku studiów WSD w Toruniu- Kl. Mateusz Marchlewski a na pierwszym roku dwóch alumnów: Mateusz Witos i Paweł Lange. Jak uczył św. Jan Paweł II kapłaństwo i małżeństwo są sakramentami łaski stanu. Powierzamy więc nasze powołania i troskę duszpasterską o rodzinę opiece naszej Pani Łąkowskiej. Cieszymy się również, że w tym roku nasi wikariusze x. Tomasz  Trzebiatowski i x. Andrzej Waks otrzymali placówki proboszczowskie w Płowężu i w Grzybnie.

 Chrześcijańską radość wyśpiewał w naszej Bazylice Chór Garnizonowy Policji z Olsztyna z koncertem Kolęd w Uroczystość Trzech Króli – a orszak Trzech Króli łączył nas  z całą Ojczyzną świętującą swoją Niepodległość.

Ochrzciliśmy w tym roku 97dzieci a zmarły 134 osoby, w tym nieodżałowanej pamięci katechetka i mama Ks. Stanisława i S. Małgorzaty, Śp. Mirosława Piwowarczyk. Do Komunii Św. przystąpiło 67-cioro dzieci a sakrament bierzmowania przyjęło w dwóch grupach: w czerwcu bp. Józef 133 osoby i w październiku bp Wiesław125-młodych. Udzielono tylko 42 śluby. Cieszymy się obfitością Bożych łask w tych sakramentach, z którymi pragniemy współpracować w naszej drodze do Ojca Niebieskiego.

 Nasza młodzież pielgrzymuje rokrocznie w sierpniu razem z Lubawą – ostatnio w grupie 170 uczestników(niestety naszych tylko 50-cioro.) Mszę Św. poranną przed wyjściem Pielgrzymów odprawił  ks. Bp Józef Szamocki, który dodając Ducha wędrował z wszystkimi grupami na Jasną Górę. W maju szczególnie modliliśmy się o łaski przy figurkach –  przez wstawiennictwo Bł. Franciszka Rogaczewskiego. Jego100-lecie pracy wikariuszowskiej w naszej parafii uczciła „DRWĘCA”- nasz  Klub Sportowy, który zakładał Ks. Rogaczewski w ramach KSMM i KSMŻ w 1919r. W kaplicy Działyńskich poświęciliśmy tablicę pamiątkową  a uroczystościom przewodniczył Ks. Bp Andrzej Suski. Nabożeństwa październikowe i majowe, roraty i drogi krzyżowe gromadziły dzieci na modlitwie w kościele. Rekolekcje szkolne głosili O. Redemptoryści z Tuchowa a rekolekcje odpustowe ku czci Naszej Łąkowskiej Pani wygłosił kolejny kanonik kapitulny Ks. Piotr Nowak z Boleszyna. W III-cią  i  IV-niedzielę adwentu wysłuchaliśmy rekolekcji o Eucharystii wygłoszonych przez ks. Zbigniewa Kulwikowskiego, budowniczego kościóła w Żelistrzewie k/Pucka. Jesteśmy wdzięczni za to Boże Słowo, które głoszono w mocy Ducha Świętego i z prawdziwą troską pasterską. Wyjątkowo inaczej słuchaliśmy specjalnych kazań wielkanocnych zw. „Promenadą Światła” – włączonych w procesję wielkanocną z niedzielnymi stacjami wokół kościoła i rytmicznym śpiewem „Promenady” autorstwa Mariana Krzysztofa Bukowskiego, naszego Ziomka. Po raz pierwszy uczciliśmy Relikwie Bł. Zbigniewa Strzałkowskiego(7.VI.), które parafia otrzymała z Kurii Generalnej O. Franciszkanów   z Rzymu. Ostatnio podczas badań Akt Dawnych z Nowego Miasta Lub.  odnaleziono dokument potwierdzający prawdziwość Relikwii Św. Tomasza Ap. przez Bpa Caeseny Guido Urselli`ego w 1756r.  Pani Białkowska z powodzeniem prowadzi naszą Bibliotekę parafialną, której nadaliśmy Patrona Ks. Jana Ewertowskiego.

Ważne też były Dni Odpustu Tomaszowego z koncertem prowadzonym przez Annę Nehrebecką a pod batutą Tomasza Glanza,  nasz ks. bp Józef Szamocki przewodniczył Sumie odpustowej, a po nabożeństwie poświęciliśmy pomnik Grobowca Kapituły Nowomiejskiej dla pochówków na cmentarzu. Wspominaliśmy też 10-lecie nadania Patronatu naszemu Miastu Św. Tomasza Ap.  Potrzebom Kapituły odnośnie pochówków może również posłużyć krypta pod kaplicą Działyńskich. Odnalezione szczątki kości zostały przekazane morfologom do Torunia dla przebadania i dokumentacji archeologicznej.

W tym roku w Lubawie świętowano 50-lecie koronacji MB Lipskiej a Uroczystościom przewodniczył Prymas Polski – abp Józef Polak.

           

W pracach gospodarczych postanawiamy odnotować w r. 2019:

 

 – Prowadzimy dwa programy unijne jako Lider Projektu:

1/ o całkowitej wartości 18 413 649,19 zł pt. „Drewniane Perły Ziemi Lubawskiej – konserwacja drewnianych zabytków celem wzrostu atrakcyjności kulturowej regionu” dla ośmiu parafii okolicznych: Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa Św. Anny, Brzozie, Boleszyn, Tylice, Złotowo, Rożental, Radomno. Realizowano prace we wszystkich obiektach a także:

-wnętrze kościoła pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim: zrealizowano konserwację Chórku w prezbiterium, szafę organową z emporą chórową  i  ołtarz Św. Trójcy oraz w części ołtarze pozostałe. Rozebrano i przewieziono do pracowni kolejne ławy kościelne, gdzie podejmuje się prace konserwatorskie…

2/ działania związane z zagospodarowaniem terenu wokół kościołów i ich wnętrza:  Nowe Miasto Lubawskie, Lubawa Św. Anny i Głotowo – Kalwaria,  w ramach projektu  pn.: „Rewitalizacja, adaptacja i zagospodarowanie na cele kulturalne i  turystyczne zabytkowych obiektów tworzących Szlak Sanktuariów Warmii i Mazur” ( RPO 6.1 ) na kwotę 16 875 920.79 a w tym:

-Kościół pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim: konserwacja i restauracja posadzki kościelnej(rozpoczęto), prace archeologiczne i badania georadarem oraz monitoring przeciwwłamaniowy z kurtyną w podczerwieni na ołtarz główny MB Łąkowskiej i Wystawienie Najśw. Sakramentu w kaplicy Działyńskich

-Prace z zakresu zagospodarowania terenu ruin poklasztornych oo. Reformatów w Łąkach Bratiańskich (byłe Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej) – kontynuacja realizacji

Wszystkie te prace wykonaliśmy we współpracy z MK i DN w Warszawie. Kolejna dotacja państwowa pozwala zrealizować tak wielkie przedsięwzięcia . Wobec powyższych prac i potrzebnego wkładu własnego Ks. Bp Ordynariusz podjął decyzję o sprzedaży działki przy ul. Działyńskich (80/4), aby utrzymać płynność finansową parafii i wzmocnić powyższe projekty realizacyjne. Jesteśmy wdzięczni, że możemy realizować tak wielkie inwestycje. Wspierają nas również władze samorządowe, które przez Pana Burmistrza przekazały na wkład własny 100tyś.zł.”BÓG ZAPŁAĆ!”

Na plebanii  natomiast wymieniono pozostałe okna, na które otrzymaliśmy pozwolenie konserwatorskie.

 

 Przygotowaliśmy też piąty etap prac renowacji elewacji nowomiejskiej Bazyliki ze środków ministerialnych, pt.: Nowe Miasto Lubawskie, kościół pw. Św. Tomasza Ap., 1325r., kontynuacja remontu elewacji ściany północnej(zrealizowano trzy przęsła) – pozostałe przęsło i stolarka wieży – CZEKAMY NA DOTACJĘ! Wszystkim Parafianom składamy serdeczne podziękowania za ofiary i modlitwę, dzięki którym możemy cieszyć się wykonaniem tylu inicjatyw duszpasterskich i ekonomicznych: Bóg zapłać!