Osoby związane z parafią

Ks. Jan Ewertowski. Pochodził z rodziny chłopskiej z Mikołajek k. Nowego Miasta. Z pochodzenia był Niemcem. Jego ojciec, Paweł, przeniósł się wraz z całą rodziną w czasie potopu szwedzkiego do Nowego Miasta. Jan został starannie wykształcony, zdobył doktorat obojga praw. W 1689 r. objął stanowisko proboszcza w parafii nowomiejskiej. W czasie swojego dusz pasterzowania skupił się przede wszystkim na w walce z protestantami. Wielkim sojusznikiem ks. Ewertowskiego w tych zmaganiach był ówczesny starosta bratiański Tomasz Działyński. Występował przeciwko mieszanym małżeństwom, organizowaniu przez protestantów uroczystych pogrzebów ze śpiewem oraz pochodów. Umacniał pośród różnych cechów ich katolicki charakter. Zdobywał na tym polu sukcesy, o czym mogą świadczyć między innymi liczne fundacje ołtarzy z końca XVII i początku XVIII w. Dzięki staraniom proboszcza kościół parafialny w Nowym Mieście przeżywał okres swojej świetności. Gruntownie odnowiony, ze zbudowanym łukiem triumfalnym, nową podłogą wyłożoną płytkami sprowadzonymi z Gdańska oraz z nowymi ołtarzami stanowił jedną z najpiękniejszych świątyń diecezji chełmińskiej. Ksiądz Jan Ewertowski zmarł w 1740 r.

 

Ks. Jan Kloka (l811-l880). Pochodził z Polchowa k. Pucka z rodziny rolniczej. Kształcił się w gimnazjum w Chojnicach, następnie w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1840 r. Proboszczem w Nowym Mieście był w latach 1853-1880. Interesował się zwyczajami ludowymi, o których często pisał na łamach „Pielgrzyma”. W parafii założył w roku 1859 Bractwo Trzeźwości. Z braku kapłanów obsługiwał sąsiednie parafie w Radomnie i Lipinkach. Po zamknięciu klasztoru w Łąkach 27 IX 1875 r. zabrał Najświętszy Sakrament do kościoła parafialnego. Udzielił schronienia byłemu prowincjałowi o. Rogerowi Binkowskiemu. Należał do Towarzystwa Pomocy Naukowej i Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Interesowały go problemy najuboższych. Zmarł 13 IX 1880 r. w Nowym Mieście.

 

Ks. Herman Antoni Schapke (1842-1908). Pochodził z Czarnego k. Człuchowa z rodziny rolniczej. Kształcił się w gimnazjum Chojnickim oraz Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1868 r. Był prefektem w Nowym Mieście w latach 1873-1891, proboszczem w tejże parafii w latach 1891-1908. Mimo że sam był narodowości niemieckiej, domagał się języka polskiego w szkolnictwie elementarnym, był przeciwny zwiększeniu liczby kazań w języku niemieckim. Współpracował z Polakami w Banku Ludowym i Towarzystwie Rolniczo-Przemysłowym. Dziekan dekanatu nowomiejskiego w latach 1892-1908. Wspierał finansowo Zakład św. Boromeusza w Chojnicach. Zmarł w Nowym Mieście 23 V 1908 r.

 

Gen. Ignacy Adolf Waraksiewicz (1881-1960). Uczestnik pierwszej wojny światowej, walk o niepodległość Rzeczypospolitej. W wojsku polskim cieszył się sławą znakomitego kawalerzysty, o ogromnym doświadczeniu i intuicji. Stopień generała brygady otrzymał 1 I 1928 r. W 1933 r. przeniesiony został w stan spoczynku. Osiedlił się w Tylicach. Po kampanii wrześniowej dostał się do niewoli niemieckiej. Do Tylic powrócił w 1946 r. W 1949 r. umarła mu żona, którą pochowano w jej własnej posiadłości w Tylicach. Gen. Waraksiewicz zmarł 13 IX 1960 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Nowym Mieście wraz z żoną, której zwłoki ekshumowano z grobu w Tylicach.