Duszpasterze

Ks. Proboszcz
Zbigniew Markowski

– prepozyt kapituły nowomiejskiej
– dziekan dekanatu nowomiejskiego
– kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej

 

Księża wikariusze:

ks. Robert Narodzonek

ks. Michał Kossowski

ks. Łukasz Waśko

ks. Daniel Milewski

 

Ksiądz emeryt:

ks. Władysław Ostrowski