NOWENNA W OBRONIE ŻYCIA

NOWENNA W OBRONIE ŻYCIA

 

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, 22 października br., Trybunał Konstytucyjny zbada niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. przesłanki eugenicznej do przeprowadzania aborcji. Jeżeli Trybunał stwierdzi niekonstytucyjność przepisów dopuszczających uśmiercenie dziecka z powodu podejrzenia ciężkiej choroby lub wady rozwojowej, przepisy te zostaną definitywnie usunięte z polskiego porządku prawnego. Żadna partia, która w przyszłości uzyskałaby większość w parlamencie i dążyła do legalizacji aborcji z powodów eugenicznych, nie będzie już mogła tego uczynić, chyba że uprzednio zmieni samą konstytucję. Uchylenie przepisów obecnie zezwalających na aborcję eugeniczną, przez posłów i senatorów w drodze procedury parlamentarnej nie gwarantowałoby takiej ochrony prawnej dzieciom nienarodzonym, jaką może im zapewnić Trybunał Konstytucyjny. Równocześnie walczymy również o zwiększenie ze strony Rzeczypospolitej Polskiej wsparcia dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. Zauważamy konieczność podniesienia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego o co najmniej 2 tys. zł miesięcznie.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka dostrzegając wagę orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podjęło inicjatywę ogłoszenia nowenny za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Pragniemy w ten sposób zaprosić każdego człowieka dobrej woli do modlitwy za wszystkich sędziów Trybunału, by z odwagą stanęli na straży prawa do życia i godności dzieci zabijanych obecnie w szpitalach z powodu niekorzystnej diagnozy prenatalnej. Rokrocznie śmierć w wyniku aborcji eugenicznej ponosi ponad 1100 dzieci!

Nowenna rozpocznie się w dzień fatimski, 13 października br. Wspólną modlitwę zakończymy 21 października, w przeddzień wspomnienia liturgicznego św. papieża Jana Pawła II, jednego z największych obrońców życia dzieci nienarodzonych. Poprzez modlitwę chcemy zrealizować najważniejsze przesłanie pontyfikatu Papieża Polaka i kluczowe zadanie, jakie nam pozostawił. W trakcie I pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II w 1979 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej powiedział: „Niech z tego miejsca do Wszystkich, którzy mnie słuchają tutaj albo gdziekolwiek, przemówi proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najistotniejsze orędzie!”