Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE od 20 do 26 września 2021

20.09.2021r., Poniedziałek XXV tygodnia zwykłego


630 + Stanisława Hoppe w Mszy św. greg.
630 + Elżbietę (w r. śmierci), Kazimierę, Franciszka, Dominika, brata Franciszka

800 + Franciszka (w 30 r. śm.) i Stanisławę Wesołowskich
800 O powrót do zdrowia dla Lidii

1800 + Eugeniusza Mirosław

1800 +
1800 + Marię Liedtke i jej rodziców

1800 W int. dziękczynno-błagalnej z prośbą o Boże błog. i opiekę MBŁ dla taty Ludwika z okazji 91 r. urodzin


21.09.2021r., Wtorek, Św. Mateusza

630 +

630 +

800 + rodziców Bronisławę i Arkadiusza Orzechowskich oraz siostrę Marię Maliszewską

800 +

1000 – pogrzeb


1800 + Amalię Niedzielską i zm. z rodziny

1800 + Józefa i Genowefę Ankowskich

1800 + Stanisława Hoppe w Mszy św. greg.

1800 W int. dziękczynnej z okazji 30 lat małżeństwa Katarzyny i Mariusza z prośbą o opiekę MBŁ i dary Ducha Świętego w 50 r. urodzin

1800 + Praksedę i Stanisława Małkowskich

22.09.2021r. Środa XXV tygodnia zwykłego

630 Szpital

630 +

630 +

800 + Helmuta Krystochowicza w 30 r. śm. i zm. z rodziny

800 +

800 +

1800 + Jana Obuchowskiego

1800 + Waldemara Kobylińskiego w 30 r. śm.

1800 +

1800 + Bernadetę Kanigowską z ok. ur. i zm. z rodz. Kanigowskich

23.09.2021r. Czwartek, Św. o. Pio

630 +

630 +

800 + Franciszka i Martę Bielickich

800 +


1800 + Edmunda Słupskiego w 18 r. śm.

1800 + Lilę i Zygmunta Nawotka oraz rodziców z obu stron

1800 w int. dziękczynno-błagalnej z okazji 89 r. urodzin z prośbą o dalsze łaski i opiekę MBŁ dla Reginy i całej rodziny

1800 + Stanisława (m) Bader

24.09.2021r., Piątek XXV tygodnia zwykłego


630 +

630 +

800 + Helenę i Bruno Danielewskich

800 + rodziców Mariannę i Bronisława Kochalskich, Stanisława Mędrzyckiego oraz Danutę Kuczyńską

1700 Chrzest

1800 + Andrzeja Nehringa w r. śm. oraz zm. rodziców i dziadków

1800 + Urszulę i Mieczysława Sendobrych, Barbarę Sendobrą i zm. z rodziny

1800 + rodziców Konstancję i Brunona, brata Tadeusza, Brunona, Urszulę Mędrzyckich

1800 + Jana Moczadło w dniu urodzin, rodziców Helenę i Władysława

1800 + Jana Zakrzewskiego w 1 r. śm.

25.09.2021 r., Sobota XXV tygodnia zwykłego


630 Do Trójcy Przenajświętszej o odnowę moralną i duchową Narodu Polskiego

630 +

630 +

800 + Martę Różańską z okazji 25 r. śm.

800 + Reginę Kopistecką w 11 r. śm. oraz zm. z rodzin Kopisteckich i Kopiczyńskich

800 + Rozalię i Maksymiliana Pawłowskich

1600 Ślub


1800 + Jerzego Gołembiewskiego w dniu urodzin, rodziców i rodzeństwo z obu str. oraz zm. z rodzin Gołębiewskich i Firlej

1800 + Monikę Litke w r. śm., Jana i zm. z rodziny Litków

1800 + Tadeusza Malinowskiego w 30 d. p. p.

1800 + Stanisława Dembek w 16 r. śm., Tomasza oraz rodziców Żywickich i Dembek

1800 + rodziców Leskich, Jakielskich, Kozłowskich i Tomasza Witkowskiego
1800 + rodziców Mariannę i Stanisława Burakiewicz, Kazimierza, Zofię i Edmunda Matuszewskich oraz zm. z obojga stron

26.09.2021 r., XXVI Niedziela zwykła

700 Szpital

700 + Czesławę i Tadusza Sowińskich, Łucję i Alfonsa oraz Henryka Sołobodowskich
700 +

700 +

830 + Teresę i Józefa Różyńskich
830 W80 r. urodzin w podziękowaniu za opiekę MBŁ z prośbą o dalsze zdrowie i opiekę dla mamy Agnieszki Kreńskiej
830 + Mariannę i Czesława Siedleckich
830 + Mieczysławę i zm. z rodz. Janiszewskich i Czachur

830 + Tadeusza Dolnego w 24 r. śm.


1000 + Maksymiliannę (k) Biesiekierską oraz zm. rodziców i rodzeństwo

1000 + Ludwikę i Zbigniewa Olszewskich oraz Helenę Rucińską
10
00 + Stefanię, Martę, Stanisława, Wacława i Władysława oraz rodziców z obojga stron

1000 + Bernarda Marchlewicza w 19 r. śm, rodziców i rodzeństwo z obu str.

1000 + mamę Marię Orłowską i Lilianę Orłowską w 30 r. śm.

1130 + Stanisława i Barbarę Nowińskich oraz zm. z rodzin Nowińskich i Szczerbickich

1130 + Jerzego Melera w r. śm.
1130 + Stanisława Gurskiego w 7 r. śm., rodziców z obojga str. oraz krewnych

1130 + Katarzynę Sadowską i Sławomira Sadowskiego w 6 r. śm.


1300 +

1300 + Bolesława w 46 r. śm. i Stanisławę Urbańskich oraz zmarłych z obojga stron

1300 + Kamilę Kreńską

1300 + Franciszka Falkiewicza w r. ur. i zmarłych z obojga str.

1300 + Marię Ochocką

1800 + Zdzisława Dworznikowskiego z okazji ur. i 24 r. śm.

1800 + Władysławę i Józefa Józefowicz, rodzeństwo i rodziców z obojga str.

1800 + Jana Lewandowskiego w 11 r. śm., rodziców z obojga str. oraz Marię i Wiesława Brzezińskich

1800 + Wacława Sarnowskiego i zm. rodziców z obojga str.

\

INTENCJE MSZALNE od 13 do 19 września 2021

13.09.2021r., Poniedziałek, Św. Jana Chryzostoma


6
30 + Władysława i Melanię Kochalskich

630 + Stanisława Hoppe w Mszy św. greg.

630 + Urszulę Zdrojewską, rodziców Jana i Wandę Zdrojewską, Cecylie i Wacława Jurkiewicz, brata Zygmunta Zdrojewskiego i Danutę Zdrojewską

800 + Wandę, Jana Przybylskich

800 + Justynę w dniu urodzin, Jerzego i Kazimierza Kopaczewskich

1500 Zjazd Samorządowców

1800 + Mariana Bączek w 19 r. śm. i Teresę Bączek

1800 + Eugeniusza Osmańskiego w r. urodzin i zmarłych z rodziny

1800 dzięk. – bł. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., opiekę MBŁ, zdrowie dla Moniki i Krzysztofa z okazji 2 r. ślubu
18
00 + Teresę Pawłowską w 10 r. śm., Pawła Pawłowskiego, zm. z obu stron i Józefa Ząbkiewicza


14.09.2021r., Wtorek, Podwyższenie Krzyża Świętego

630 +

800 + rodziców Franciszka i Cecylię Kais, siostry Halinę i Irenę i siostrzenicę Hannę

800 + Córkę Aldonę oraz męża Alfonsa Kowalskich


18
00 + Stanisława Hoppe w Mszy św. greg.

1800 + Eugeniusza Agacińskiego i dziadków Agacińskich i Kazimierczak

1800 + Jadwigę i Anastazego Januszewskich i zmarłych z rodziny

1800 + Jana, Jadwigę i Mieczysława Ostrowskich i męża Stefana

1800 + Mirosława i Krystyna Iwan

15.09.2021r., Środa, NMP Bolesnej

630 + Stanisława Hoppe w Mszy św. greg.

800 Żyjących i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci

1000 + Pogrzeb

1800 w int. Ojca Św. Franciszka, Ojczyzny, o pokój na świecie, Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych, za o. Tadeusza, posługujących w tych dziełach, ofiarodawców na rzecz Radia Maryja, kapłanów z naszej parafii
18
00 + Alojzego Kozickiego w 8 r. śm. i Kazimierza Grabowskiego w 7 r. śm.

1800 + Erykę, Romana, Mirosława, Aleksandrę Zimnickich

1800 + Jana Fanslau w dniu urodzin i zm. z rodziny Mieczysława, Mariannę, Apolonię i Józefa

16.09.2021r., Czwartek, śśw. Korneliusza i Cypriana

630 + Stanisława Hoppe w Mszy św. greg.

800 + Marię Ostrowską w r. śm.

800 W int. Edyty o bł. Boże opiekę MBŁ i zdrowie w dn. urodzin


18
00 + Juliana w dn. urodzin, rodziców, rodzeństwo, bratową i bratanka Domżalskich

1800 + Barbarę, Zofię, Bernarda, Gertrudę Szeklińskich

1800 + Olgę i Antoniego Gralewskich, Wiktorię i Wacława Szulwic i Janinę Szulwic

1800 + Janinę Nowicką w 30 d. p p.

17.09.2021r., Piątek, XXIV tygodnia zwykłego


6
30 + Adelę i Jana Golmanowskich oraz Annę i Mieczysława Widzigowskich

630 + Stanisława Hoppe w Mszy św. greg.

800 + Zbigniewa i Danielę Okołowskich i zm. z rodziny
8
00 + Józefa Maciejewskiego

800 + Barbarę Rychlicką w 30 d. p p.

1800 + Elżbietę Jastrzębską w 1 r. śm.
18
00 + Stefanię i Edmunda Zomkowskich

1800 + Reginę i Tadeusza Mówińskich

1800 + Ryszarda Mierzyńskiego w 3 r. śm.

1800 + Elżbietę Skonieczną w 13 r. śm. i zmarłych z rodziny

18.09.2021 r., Sobota, św. Stanisława Kostki


6
30 + Leokadię i Józefa Kowalewskich oraz Jana Paturalskiego

630 + Stanisława Hoppe w Mszy św. greg.

800 Dzięk.– bł. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., opiekę MBŁ, zdrowie dla Teresy i Tadeusza Żurawskich z okazji 50 r. ślubu

800 + Jana, Władysławę i Polikarpa Dembińskich

800 + Piotra Rogowskiego w 30 d . p p. i Kazimierza Rogowskiego

800 + Stanisława Zielińskiego

1200 Chrzest

14,15,16,17 Śluby

1800 + Franciszka Dreszlera, rodziców Jana i Weronikę Dreszlerów

1800 + Grzegorza Suszyńskiego w 2 r. śm.
18
00 + Alojzego i Danielę Brockich oraz zmarłych z rodziny

1800 + Henryka Lubowieckiego w r. śm. oraz Helenę, Jadwigę, Stanisława i Feliksa Lubowieckich

19.09.2021 r., XXV niedziela zwykła

700 Szpital
7
00 + Wandę Nehring-Zakrzewską

700 + Kazimierza Domżalskiego i zm. z rodziny Domżalskich i Szczygłowskich

700 + Eugenię, Eugeniusza i Bernarda Stempka


8
30 + Kunegundę i Franciszka i siostrę Wandę Olszewskich
8
30 Dzięk.– bł. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., opiekę MBŁ dla Beaty i Wojciecha Jędraszek z okazji 25 r. sakramentu małżeństwa oraz za rodzinę
8
30 O bł. Boże i opiekę MBŁ dla Joanny i rodziny Kuczborskich

1000 + Wandę i Huberta oraz zmarłych z obu stron

1000 + Henryka Lange, rodziców i rodzeństwo z obu stron
10
00 + Piotra Łachmańskiego w rocznicę śmierci

1000 + Andrzeja Chrapczyńskiego w dn. urodzin, rodziców Krystynę i Kazimierza
10
00 + Eugenię i Alfonsa Zielińskich, Jadwigę, Henryka, Bronisławę i Tomasza

1130 + Stanisława Jacuńskiego w dniu urodzin i zmarłych teściów

1130 + Zofię Matuszewską w 23 r. śm., męża Michała oraz Hannę Turowską
11
30 + Dzięk.– bł. w podziękowaniu za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę MBŁ dla mamy Anny w dniu urodzin

1130 + Henrykę Bartusiak w r. śm.


13
00 + Sabinę Sonak oraz Aleksandrę Wyrostek (intencja od koleżanek)

1300 + Rodziców Marcina i Walerię Fonferek, brata Kazimierza, siostrę Marię i Franciszka

1800 + Stanisława Hoppe w Mszy św. greg.

1800 + Msza Św. dziękczynna za wysłuchanie modlitw i odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MBŁ

INTENCJE MSZALNE od 6 do 12 września

6.09.2021r., Poniedziałek XXIII tygodnia zwykłego

630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

800

1800 Msza św. dzięk.- bł. w 13 r. ślubu Anny i Marcina

1800 + Anielę, Edwarda i Barbarę Szymańskich, Klemensa Pastewskiego oraz zmarłych z rodziny
1800 + Halinę, Henryka i Wiesława Zarada

1800 + Teresę i Bolesława Nawrockich oraz zmarłych z rodziny


7.09.2021r., Wtorek XXIII tygodnia zwykłego

630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

800 + Reginę w dn. imienin, Eugeniusza Kijańskich oraz zm. z rodziny z obu stron, znajomych, sąsiadów i przyjaciół

800 + Małgorzatę Bilińską w 30 d. p. p

1800 + Leokadię, Antoniego, Teresę, Adama i Rozalię Zielińskich

1800 + Córkę Marzannę i Franciszka Łożyńskich

1800 + Zenonę Głąbińską

1800 + Andrzeja Licznerskiego, intencja od koleżanek i kolegów z klasy maturalnej (1969 r.)

8.09.2021r. Środa, Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

630 + Za wstawiennictwem MB o dar życia wiecznego dla zm. z rodziny Kuczmarskich i Żuk

630 + ks. Jacka Kwiatkowskiego

630 + Teresę i Damazego Kulwickich, Franciszka Malinowskiego, Marię Olszewską

800 + rodziców Martę i Franciszka Łobodzińskich, za rodzeństwo Urszulę, Stefana, Bronisława i męża Czesława

900 + Barbarę Dąbrowską w 30 d. p p.

1100 Z okazji urodzin i imienin o dary Ducha św. i bł. Boże dla Marii Deredas

1100 + Henryka Haska, rodziców i Ewę Łużyńską

1100 + Helenę Kozłowską w rocz. śm.

1400 Nabożeństwo z błogosławieństwem dzieci

1630 + Adama Kołakowskiego w 3 rocz. śm. i zmarłych rodziców, rodzeństwo oraz Zygmunta Raszkowskiego

1800 + Reginę Łachmańską

1800 Dzięk.-bł. z prośbą o dalsze łaski dla Marii
1800 + Stanisława Klimka w 30 d. p p.

1800 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

9.09.2021r. Czwartek, XXIII tygodnia zwykłego

630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

630 + Magdalenę Śliżka w 30 d. p p.

800 + Bronisława Kasprowicza i zm. z rodziny

1800 + Tomasza Obuchowskiego

1800 + Stanisławę Obuchowską w dn. urodzin
1800 + Feliksa Makowskiego

1800 + ks. Stanisława Słupskiego

10.09.2021r., Piątek, XXIII tygodnia zwykłego

630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

800 + Józefa Bułkowskiego, rodziców Pawła i Mariannę Müller
800 + Tadeusza Czerskiego w 30 d. p p.

1800 + Piotra Rogowskiego, intencja od Mieszkańców ul. Grunwaldzkiej 8

1800 + Helenę i Józefa Markowskich, Marię i Bolesława Gumińskich (rez)

1800 + Natalię Śpiewak w rocznicę śmierci, Jerzego, Zdzisława i Teresę
1800 + Józefa Kwiatkowskiego, Urszulę Kwiatkowską

1800 + Annę, Leona i Zbigniewa Kopiczyńskich i Ewę Czajkowską

11.09.2021 r., Sobota, XXIII tygodnia zwykłego


630 + Małgorzatę Graszek

800 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

1500 1600chrzest

1800 + Czesława Szwejkowskiego i zmarłych z rodziny.
1800 + Aleksandra Komorowskiego w 6 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Komorowskich

1800 + Franciszka Mianeckiego w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Mianeckich i Bartkowskich

1800 + Ryszarda Ręczkowskiego, Ingo Kuhlmana i zm. z rodziny.

12.09.2021 r., XXIV niedziela zwykła

700 Szpital

700 Bogusława i Danutę w 40 rocz. ślubu o opiekę MBŁ i bł. Boże
700 Dzięk.- bł. za rodziców Barbarę i Jerzego

700 O umocnienie w wierze i potrzebne łaski do wzrostu w Chrystusie dla Borysa w 11 rocz. chrztu św.


830 + Henryka i Honoratę Sławińskich oraz Henryka Kreńskiego
830 Dzięk.-bł. w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę MBŁ dla Agnieszki i Ludwika w 63 r. ślubu
830 + Benedykta, Irenę, Waleriana Sepetowskich
830 + Martę i Bolesława Obuchowskich


1000 Dzięk– bł. w 25 rocznicę sakramentu małżeństwa Joanny i Andrzeja z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MBŁ

1000 + Antoniego Pokojskiego w 25 rocz. śm. oraz Jadwigę i Kazimierza Malinowskich
10
00 + Krystynę Szaładzińską oraz zm. z rodziny Zawiszewskich i Szaładzińskich

1000 W intencji koleżanki Małgorzaty o odwagę, siłę i wytrwałość, Boże bł. i opiekę MBŁ

1000 + Męża Mirosława w dn. urodzin, tatę Józefa i brata Józefa, zm. z obu stron

1130 + Adama Szulist w dn. urodzin i za Jadwigę, Jana Przytuła oraz Zabłotnych

1130 + syna Andrzeja Gryza w 2 rocz. śm.
1130 Dzięk.-bł. w podziękowaniu za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MBŁ dla Grażyny w 70 urodziny

1130 O Boże bł. i opiekę MBŁ dla małżeństw z Domowego Kościoła i ich dzieci


13
00 + ks. Alfonsa Mechlina w 30 rocz. śm.

1300 + Justynę Kopańską, Łucję, Alfonsa, Henryka Sołobodowskich oraz zm. z rodziny Kopańskich i Sołobodowskich

1300 + Mariannę i Mieczysława Knozowskich i zmarłych z rodziny

1300 + Zenonę Głąbińską int. od uczestników środowiskowego domu samopomocy w N.M.L

1800 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

1800 + Agnieszkę i Leona Granica

1800 + Benedykta, Bolesława i Annę Kamińskich, Bernarda i Rozalię Dombrowskich i zm. z rodziny.

1800 + Zofię i Szczepana Lewandowskich
1800 + Rodziców Cecylię, Jana Ruteckich, zm. z rodz. Ruteckich, ojczyma Józefa, męża Edmunda Uliasz i zm. z rodz. Uliasz

INTENCJE MSZALNE

od 30 sierpnia do 4 września

30.08.2021r., Poniedziałek XXII tygodnia zwykłe

630 + O zdrowie i opiekę MBŁ dla Maryli

800 + Janinę Jarzębowską w 30 d. p. p
800 + Stanisława Duszaka

1800 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

1800 + Kazimierza Kotewicza, Stanisława i Lidię i Tadeusza Lenckowskich, Krystynę, Kazimierza Kaleta oraz Danutę, Ryszarda Lendzion

1800 +


31.08.2021r., Wtorek XXII tygodnia zwykłego

630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

800 + Dzięk-bł z okazji 89 urodzin Kazimierza z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBŁ dla dzieci, wnucząt i prawnucząt

800 + Tadeusza Lange, rodziców i rodzeństwo z obu stron

1800 + Henryka Przybyłowskiego w 7 rocz. śm., żonę Wiesławę oraz zmarłych z rodziny

1800 + Hannę Keller

1800 + Teresę Pontka i zmarłych z rodziny,

01.09.2021r. Środa XXII tygodnia zwykłego

630 + Urszulę i Ludwika, Walerię i Stanisława Szudzińskich

630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

630 + Urszulę i Józefa Kwiatkowskich

800 + Barbarę Licznerską w 14 r. śm. Teresę i Alojzego Mikołajskich, Feliksa i Alfonsa Licznerskich

800 + Bronisławę, Stefanię i Franciszka Arentowicz

1800 + Bronisława Jabłońskiego, Stefana Walczak, Stefanię i Józefa Jakielskich

1800 O zdrowie i Boże Bł., opiekę MBŁ dla Żywego różańca

1800 + Krystynę, Stefana i Ryszarda Łuźińskich

02.09.2021r. Czwartek XXII tygodnia zwykłego

630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

630 Dzięk-bł. z prośbą o dalsze łaski i opiekę MBŁ za Jana w 70 r. urodzin

630 + rodziców Łukasińskich i mamę Bronisławę w dniu imienin

800 + Józefa, Alojzego, Leona Truszczyńskich i Stanisławę Truszczyńską

800 + Stefanię i Józefa Duszak i Bronisławę Święcicką


1800 + rodziców i rodzeństwo z rodziny Sobocińskich i za zmarłych z rodziny Mazurewicz

1800 + Henryka Chorzelewskiego w 8 r. śm. i rodziców z obojga stron oraz Bronisławę i Klarę Fraszów

1800 + Stefana Michalskiego w dniu imienin

1800 + Krzysztofa Stasiuk w 12 r. śm.

03.09.2021r., Piątek Św. Grzegorza Wielkiego, pp. i dra Kła


630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

630 + Henryka Beyera w 30 d. p. p

630 + Teodozję Falkowską w 30 d. p. p

800 Dzięk-bł. z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę MBŁ dla Elżbiety i Bogumiła w 44 r. ślubu i o bł. Boże dla dzieci

800 W 66 r. ślubu o dalsze zdrowie i łaski Boże, opiekę MBŁ dla Krystyny i Henryka Kłosowskich

800 + Zofię Klimek w 1 r. śm.

1600 Ślub

1800 + Rozalię w dn. imienin, Józefa i Elżbietę Gurzyńskich, Zbigniewa Górtatowskiego

1800 + Zofię Klimek w 1 r. śm.

Chrzest po Mszy Św.

04.09.2021 r., Sobota XXII tygodnia zwykłego


630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

630 + Irenę Pukalską w 30 d. p. p

800 + rodziców Leokadię i Bernarda, żonę Monikę, Leona i Henryka, siostrę Jadwigę

800 + Jadwigę w dn. urodzin i Kazimierza Marchlewicz,  rodzeństwo i rodziców z obu stron

800 chrzest Laury i Leny

1630 NIESZPORY MARYJNE


1800 + Kazimierza Kozłowskiego w 17 r. śm. Beatę, Weronikę Rochewicz i zmarłych z rodziny

1800 + Józefinę i Franciszka Jakielskich i rodziców Leskich

1800 + Mariana Wolskiego i zmarłych z rodziny

1800 + Leona Żurańskiego, rodziców Żurańskich i Kłosowskich

1800 + Jerzego Roszkowskiego w 17 r. śm.

05.09.2021 r., XXIII Niedziela Zwykła

700 + Szpital
7
00 + Antoniego i Helenę Pokorskich w rocznicę śmierci

700 + męża Kazimierza Wiśniewskiego, rodziców Mariannę i Bronisława Ciesielskich, brata Jana, siostrę Jadwigę i Alfonsa Fijałkowskich, teściów Ludwikę i Antoniego Wiśniewskich


830 + Monikę, Leona Dembek, Władysławę i Stanisława Nastachowskich i Kazimierza Mech i Wenancego Pukalskiego i zmarłych z rodziny
830 + Zofię i Alfonsa Biegajskich i zmarłych z rodziny

830 + Jolantę Kordalską

830 + Łucję i Eugeniusza Markowskich

830 + Jana Wasilewskiego w 17 r. śm.

1000 + Stanisławę i Zygmunta Wielgosińskich

1000 + Janinę, Mieczysława, Stefanię i Bruno Haska

1000 + Bronisławę i Józefa Kubińskich i zm. z rodziny Zielińskich i Gołaszewskich

1000 +Zmarłych z rodziny Urbanowskich i Leliwa

1000 + Jadwigę i Wiesława Matyjasik

1130 + Jerzego Zielińskiego w r. śm. i zm. rodziców z obu stron,

1130 + Konrada Świniarskiego w 6 r. śm., zm. rodziców z obu stron i Stefa Furmanek

1130 + Rodziców z obu stron i braci Polarowskich

1130 Dz.-bł. z prośbą o dalsze bł. Boże opiekę MBŁ dla synów Bartosza, Gracjana i Kacpra

1300 + Bogdana Przybylskiego w 18 r. śm., Mirosława, Elżbietę, Zygmunta Maciak, Annę, Alojzego, Jana Wasilewskich, Cecylię, Teofila Przybylskich,

1300 + Urszulę Szpanowską w 5 r. śm., Teodora i zm. z obu stron,

1300 + Ryszarda Cieszyńskiego i zm. z rodziny

1300 + Sędziów lekkoatletycznych w 70 r. podkolegium sędziów lekkiej atletyki w N.M.L

1300 + Jerzego Perschke w 6 r. śm.

chrzest po Mszy Św .

1800 + Aleksandrę Wyrostek – int. od róż różańcowych z Marzęcic

1800 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

1800 O owoce dzieła Intronizacji P. Jezusa w naszej parafii i całym Kościele

INTENCJE MSZALNE

od 23 do 29 sierpnia

23.08.2021r., Poniedziałek XXI tygodnia zwykłego


630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

630 + Alfonsa i Jadwigę Perłowskich

1000 pogrzeb

800 + Jadwigę Kotłowską w rocznicę śmierci i urodzin
800 + Agnieszkę Żurawską w 1 rocznicę śmierci oraz Martę i Alojzego Zakrzewskich i zmarłych z rodziny

1800 + Henryka Jonowskiego w rocznicę śmierci

1800 + Annę i Feliksa Tausz w rocznicę śmierci

1800 + Rodziców Helenę i Wacława Karbowskich


24.08.2021r., Wtorek Św. Bartłomieja, AP., święto

630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

630 + Jana Bartnickiego w 30 d.p.p

800 + Henryka Rucińskiego, Witolda Olejnik oraz Andrzeja Licznerskiego

800 + O spokój duszy dla Ignacego Kołakowskiego

1130 pogrzeb

1800 + Kazimierza Mech

1800 + Józefa Ząbkiewicza

1800 O Boże błogosławieństwo dla Doroty i Michała w 1 rocznicę ślubu

25.08.2021r. Środa XXI tygodnia zwykłego

630 + Jana Wałdowskiego w 40 rocznicę śmierci

630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

800 + .Czesława Suwińskiego

800 + Krzysztofa Piaseckiego z okazji urodzin

800 + Zenonę Głąbińską w 30 d. p. p.

1800 + Tomasza Obuchowskiego

1800 + Ludwika Gutowskiego w dniu imienin oraz urodzin i Genewefę Gutowską

1800 + Jadwigę i Leona Lamparskich

1800 Msza dzięk-błag o potrzebne łaski, bł. Boże, opiekę MBŁ dla Jacka z okazji 1 urodzin.

26.08.2021r. Czwartek Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, urocz.

630 O Boże Bł. i opiekę MBŁ dla Jerzego w dniu urodzin oraz za śp. rodziców Marię i Stanisława Szczypniewskich

630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

800 + Wiesława Jurkiewicza w 30 d. p. p

800 + Rodziców Alfonsa i Walerię, braci Henryka i Alfonsa i Kazimierza Jelińskiego, Stanisława, Kazimierza Smolińskiego

800 + Joannę Koch- Komorowską w dniu pogrzebu

1000 Rejonowe Spotkanie Katechetów


1800 + Ewę Zimnicką w 1 r. śm.

1800 + Jadwigę, Elżbietę, Mariannę oraz Ryszarda. Intencja od przyjaciół.

1800 + Mariana Malinowskiego w 1 r. śm.

27.08.2021r., Piątek Św. Moniki


630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

800 + Zenonę Głąbińską

800 O błogosławieństwo Boże dla Krystyny i Jerzego w 55 rocznice ślubu

1800 + Stanisława (On) Niścigórskiego w r. śm. oraz zm. z rodziny Niścigórskich, Górskich i Kwas

1800 + Stefanię Łukaszewską

1800 + Rodziców Teofila i Martę Sarnowskich i męża Bronisława Kurzac

1800 O zdrowie i bł. Boże na dorosłe życie Zuzanny

28.08.2021 r., Sobota Św. Augustyna, bpa dra Kła


630 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

800 + Marię Siekierską w r. śm.

800 + Genowefę i Walentego Krzemieniewskich

1400 chrzest

1600 Ślub

1700 Dzięk-błag. z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę MBŁ dla Teresy i Zbigniewa Leskich z okazji 40 rocznicy ślubu i bł. Boże dla całej rodziny


1800 + W podziękowaniu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla rodziny Buńkowskich i Lewandowskich

1800 + Helenę Markowską w dniu urodzin i Józefa Markowskiego

1800 W 35 rocznicę sakramentu małżeństwa Anny i Dariusza, z serdecznym dziękczynieniem za dobre życie rodzinne i wszelkie otrzymane w tych latach łaski, a także z prośbą o błogosławieństwo zdrowia i głęboką wiarę dla żyjących rodziców, rodzeństwo oraz dzieci i wnuków, za wstawiennictwem Łąkowskiej Pani.

29.08.2021 r., XXI Niedziela Zwykła

700 + Szpital
7
00 + Wandę, Franciszka i Kazimierza Marchlewskich

700 + mieszkańców ulicy Działyńskich 20. (Ludwikę i Pawła Grzymowicz; Eugeniusza Stasiorowskiego; Janusza Magierę; Annę, Edmunda, Jadwigę i Gabrielę Czarnomskich; Lidię i Stanisława Cieszyńskich, Krystynę i Henryka Wiedwald, Elżbietę i Henryka Siemińskich; Wincentego Stecka; Czesławę Łazowską; Janinę i Mieczysława Wolf; Władysławę i Romana Romanowskich; Zielińską; Krystynę Łagowską)


830 + Helenę i Bronosława (On) Markowskich
830 + Wandę, Mieczysława i Ludwika Ługiewicz

830 + rodziców Irenę i Antoniego Kurlikowskich oraz dziadków Apolonię i Stanisława

1000 dzięk-bł. z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę MBŁ dla Magdaleny i Leszka w 12 rocznicę sakramentu małżeństwa

1000 + Renatę Rogowską w 2 rocznicę śmierci

1000 + Jadwigę i Henryka Lendzion w rocznicę śmierci

1130 + za dusze w czyśćcu cierpiące

1130 + Jana Przybylskiego w 12 rocz. śmierci oraz Dawida i Szymona Garncarz w 27 rocz. śmierci

1130 + Marię i Franciszka Olszewskich

1130 + Ryszarda Bendyk w 12 rocz. śmierci, Lidię Bendyk i Irenę i Alfonsa

1300 + Piotra Zdunkowskiego, Jadwigę i Bronisława Dreszler

1300 + Józefa (On) Wójcik w 26 rocz. śmierci i zmarłych z rodziny

1800 + Stanisława Hoppe w Mszy greg.

1800 + Marka Drumińskiego- int. od pracowników firmy DAWO

1800 + Michała Stanowickiego w 3 rocz. śmierci

INTENCJE MSZALNE

od 16 do 22 sierpnia

16.08.2021r., Poniedziałek XX tygodnia zwykłego


630

800 + Piotra Orzechowskiego w 4 rocznicę śmierci
800 + W rocznicę śmierci Adama, Andrzeja i Erykę Grzywacz i rodziców z obu stron

800 O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Łąkowskiej dla Marianny Kujawskiej w dniu imienin

1800 + Rodziców Mariannę i Stanisława Olejnik, braci Kazimierza i Jana. Witolda Olejnik, Henryka Rucińskiego, Andrzeja Licznerskiego i Halinę i Ryszarda Frygier

1800 Romana Ługiewicza, Leokadię i Kazimierza Zielińskich, Leokadię i Kazimierza Ługiewicz
1800 O potrzebne łaski, dary Ducha Św. i opiekę MBŁ dla Marianny i Beaty w dniu urodzin


17.08.2021r., Wtorek Św. Jacka

630 + Andrzeja Licznerskiego w 30 d.p.p

800 O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Łąkowskiej dla Edyty w dniu urodzin

800 + Janinę, Józefa i Kunegundę Jurkiewicz oraz Beatę Kujawską

800 + Syna Zbigniewa Drzewińskiego i męża Rajmunda Drzewińskiego

1800 + Syna Marcina w dniu urodzin

1800 + Jana Taranowskiego w 13 rocznicę śmierci i Benedykta Taranowskiego

1800 + Joannę Ewertowską w dniu urodzin

18.08.2021r. Środa XX tygodnia zwykłego

630

800 + Ryszarda Grzywacza w 11 r. śm.

800 + Stanisława , Antoniego, Mariannę, Andrzeja, Konstancję, Marię, Janinę, Teresę Szymankiewicz

800 + Reginę Walter w 6 rocznicę śmierci, Stefanię, Henryka i Ludwika Walter oraz Wiktorię Arciszewską

1800 + Ludwika Pawłowskiego

1800 + Helenę, Dominika Gutowskich i zmarłych z rodziny Gutowskich i Marchlewskich

1800 + Irenę i Henryka Ossowskich

19.08.2021r. Czwartek XX tygodnia zwykłego

630

800 + W podzięce za otrzymane łaski i dalszą opiekę dla Ludwika i Barbary

1600 Msza św. ślubna


1800 + Msza święta dziękczynno- błagalna za dar łask z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Łąkowskiej dla Justyny i Piotra w 15 rocznicę ślubu

20.08.2021r., Piątek Św. Bernarda


630

800 + Elżbietę Domeracką w 14 rocznicę śmierci

800 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i pojednanie w sakramencie pokuty dla Darka Roszkowskiego i Anny Karbownik

800 + Eugeniusza, Marię, Edytę Reimer

1800 + Marka Jarockiego

21.08.2021 r., Sobota Św. Piusa X


630

800 + O Boże błogosławieństwo i opiekę Mastki Bożej Łąkowskiej z okazji 85 urodzin mamy Agnieszki

800 + Józefa, Benedykta Mówińskich

800 + Irenę i Jana Godzińskich i rodziców z obu stron

1400 chrzest

1600 1700 Śluby


1800 + Walerię i Romana Wojciechowskich, Irenę, Agnieszkę i Kazimierza Mazarewicz

1800 + Huberta Mierzyńskiego w 1 rocznicę śmierci

1800 + Stefana Lipskiego i zmarłych z rodziny

22.08.2021 r., XXI Niedziela Zwykła

700 + Szpital
7
00 + mamę Elżbietę w dniu urodzin


830 + siostrę Reginę i brata Ryszarda
830 + Jana Obuchowskiego w 1 rocznicę śmierci

830 + Władysławę, Stanisława, Zygmunta Ochlak i Gabrielę Borowską

1000 Dziękczynno bł. w rocznicę sakramentu małżeństwa Marty i Dawida z prośbą o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Łąkowskiej

1000 + Martę i Juliannę oraz za zmarłych z rodziny Pokojskich i Siegmund (Zygmund)

1000 + Męża Antoniego w 5 r. Śm, córkę Iwonę Multan i rodziców z obu stron.

1130 + Bernarda, Teresę, Edmunda Jaroszewskich, Henrykę Bartusicką

1130 + Rodziców Jadwigę i Edmunda Goerke, brata Jana i zmarłych z rodziny

1130 + Mariana Zatorskiego w rocznicę śmierci

1300 + W 12 rocznicę śmierci Kazimierza Krajnik, Teresę Krajnik i zmarłych z rodziny z obojga stron

1300 + rodziców Klarę i Stefana Zawackich i męża Włodzimierza

1300 + Jerzego Zielińskiego, Jana, Annę i Tomasza Labuszewskich oraz wszystkich zmarłych z rodziny

1800 + Edmunda Smarzyka, z rodziny Smarzyk i Suszyńskich

1800 + Marka Kowalskiego

1800 + O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i wnuków Sołtysik i Franus

INTENCJE MSZALNE

od 9 do 15 sierpnia

09.08.2021r., Poniedziałek Św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy


630 + Kazimierza Wesołowskiego

800 + Marię Orzepowską w 10 r. śm., Józefa, Irenę i Henryka
800 +

1000 Pogrzeb + Barbara Dąbrowska

1800 + Syna Tomasza w 2 r. śm.

1800 Dziękczynno błagalna z okazji 40 – lecia sakramentu małżeństwa Barbary i Józefa z podziękowaniem za dotychczasowe łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże i opiekę MBŁ dla dzieci i wnucząt
1800 + Janinę Wieczerzycką w 40 r. śm., zm. z rodziny


10.08.2021r., Wtorek Św. Wawrzyńca

630 + Andrzeja Lewandowskiego w 30 d.p.p

800 + Walerię Kołakowską, braci Józefa i Tomasza Kołakowskich

800 +


1800 + Zdziaława Kijora i zm. z rodziny

1800 + rodziców Irenę i Mieczysława Strawskich, Weronikę i Wincentego Bartkowskich

oraz babcię Mariannę Borys

1800 + Romana Zielińskiego w 16 r. śm.

11.08.2021r. Środa Św. Klary z Asyżu

630 + Stefanię Ulkowską w 12 r. śm. i Jana Ulkowskiego i rodziców z obu stron

630 + Małgorzatę Graszek

800 + Henryka Tkaczyka w 25 r. śm.

800 + Bogdana Przekwas i rodziców Przekwas i Jackiewicz

800 + Jadwigę Gajdziewską
800 O powrót do zdrowia Bartosza Jędrzejewskiego – od pracowników i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

1800 w int. Ojca Św. Franciszka, Ojczyzny, o pokój na świecie, Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych, za o. Tadeusza, posługujących w tych dziełach, ofiarodawców na rzecz Radia Maryja, kapłanów z naszej parafii

1800 + pracowników byłej centrali nasiennej w N.M.L.

12.08.2021r. Czwartek XIX tygodnia zwykłego

630 W int. dzieci, Bogu wiadomej sprawie

630 +

800 + O święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o Boże bł. dla Ojców Misjonarzy szczególnie z naszej parafii i przyjaciół misji.

800 O Boże bł. dla Wiesławy i Henryka w rocz. ślubu


1800 + Józefinę i Anastazego Raszkowskich, Teresę, Józefa Sowę i zm. z rodziny

1800 + Józefa Żuk w 14 r. śm. i zm. z rodziny

1800 + Feliksę Licznerską w 16 r. śm. i Alfonsa Licznerskiego w 1 r. śm. i urodzin

13.08.2021r., Piątek XIX tygodnia zwykłego


630 + Edmunda Jankowskiego w 10 r. śm.

630 + Janinę Wesołowską

800 + Stefana Rudzińskiego w 19 r. śm. , Żonę Janinę Rudzińską i zm. z rodziny Rudzińskich Rochowskich

800 + Czesława Czaplińskiego

800 + Halinę w 5 r. śm. Ksawerego Kasprowiczów , Annę i Konstantego Wardowskich i zm. z obu stron

1800 + Barbarę Roszkowską w dniu urodzin i męża Edmunda

1800 + Helenę i Stanisława Masłowskich

1800 + Barbarę Wadecką, Janinę i Kazimierza Będzłowiczów

14.08.2021 r., Sobota Św. Maksymiliana Marii Kolbego


630 + Dziękczynno bł. za odebrane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę MBŁ dla Pauliny i Bartosza

800 + Benedykta Adamkiewicza w 2 r. śm. żonę Marię

800 + Teodora Leliwa

800 + Stanisława Nowickiego w 7 r. śm. i Jadwigę Nowicką

1500 1600 1700 Śluby


1800 Dziękczynno bł. w rocznicę sakramentu małżeństwa Katarzyny i Marcina z prośbą o łaskę zdrowia, Boże bł i opiekę MBŁ

1800 + rodziców Jakielskich Kozłowskich, Leskich i Tomasza Witkowskiego

15.08.2021 r., XX Niedziela Wniebowzięcie N.M.P.

700 + Szpital
7
00 + Krystynę, Renatę, Zygmunta, Waldemara Rogowskich


830 + rodziców Janinę i Stefana Burzackich
830 + Stanisława i Tomasza Dembek w dniu urodzin oraz rodziców z obu stron, wszystkich zm. z rodziny Żywickich i Grabowskich
830 + Cecylię Malinowską i z rodziny Malinowskich

1000 Dziękczynno bł. za otrzymane łaski dla mieszkańców wsi Kamionka , a dla zm. o dar nieba

1000 + Salomeę i Władysława Zarzyckich i zm. z rodziców i rodzeństwo
10
00 + Kazimierza Szwarc i zm. z rodziny Szwarc i Warmińskich

1130 + Marię Różańską i Antoniego, Agnieszkę Truszczyńskich i Teodora Wandzlewicz

1130 + Kazimierza Grala w 8 r. śm. i rodziców z obu stron.
1130 + Teresę i Jana Piątkowskich

1300 + Mariannę i Franciszka Szczepańskich oraz zm. z rodziny Kwiatkowskich i Szczepańskich

1300 + Jadwigę Leśniewską Dembek w dniu urodzin

1300 + Jana Jaworowskiego , Leokadię i Franciszka Jaworskich, Jadwigę i Józefa Bejer, zm. z rodziny Topolewskich

1800 + Jana Piotrowskiego

1800 + Ryszarda Lenckowskiego w 4 r. śm. i zm. rodziców i z rodziny Rucińskich

INTENCJE MSZALNE

od 25 lipca do 01 sierpnia

26.07.2021r., Poniedziałek XVII tygodnia zwykłego

630 + Krzysztofa Stasiuka

630

800 + Stefanię i Ludwika Patalon oraz zm. rodziców z ob. str.
800 + Annę i Michała Kiziów

800 + Annę-Anastazję Kuczmarską i zm. z rodziny

800 + Janinę Ognik w 1 rocz. śm.

1800 + Jana w rocz. śm., Annę i Andrzeja Nehring
1800 + Annę i Feliksa Tausz oraz Klarę i Tadeusza Otremskich, Czesława Otremskiego

1800 + Cezarego Mażewskiego w 5 rocz. śm. i Mariannę Ruth

27.07.2021r., Wtorek XVII tygodnia zwykłego

630 + Ryszarda Ulkowskiego w 30 d. p. p.

630

800 + Krystynę i Kazimierza Pastewskich

800 + Helenę i Jana Radtke oraz zm. z rodziny

800 + Kazimierza Deję w 30 d. p. p.


1800 + Irenę, Alfonsa, brata Stanisława, Annę, Albina Pokojskich oraz zm. z ob. str.

1800 + Antoniego Głębockiego w 6 rocz. śm.

1800

28.07.2021r. Środa XVII tygodnia zwykłego

630

630

800

800

800

1800 W dniu 20 rocz. sak. małżeństwa Anetty i Tomasza z prośbą o wytrwałość w zdrowiu i chorobie, wsparcie, niegasnącą miłość oraz Boże błog. i opiekę MB Łąkowskiej dla całej rodziny

1800 + Juliannę i Antoniego Stanowickich oraz zm. z rodziny

1800 + Mieczysława, Piotra i Reginę Łachmańskich oraz rodziców Rud i Żywickich

1800 + Stefanię Lewalską, Ryszarda i Jarosława Kaczmarskich

29.07.2021r. Czwartek XVII tygodnia zwykłego

630 + Sławomira Majchrzaka 30 d. p. p.

630

800

800

800

1800 dz-bł z prośbą o Boże błog., opiekę MB Łąkowskiej dla Zofii i Krzysztofa w 4 rocz. sak. małżeństwa

1800 + Ryszarda Karbowskiego w 13 rocz. śm.

1800

30.07.2021r., Piątek XVII tygodnia zwykłego

630 + Johanna Brauna

630

800 + Antoniego, Bronisławę, Stanisława, Henryka, Leona, Monikę Rucińskich oraz zm. rodziców z ob. str.

800 + Henryka Zaborowskiego oraz zm. z rodziny Rutkowskich i Zaborowskich

800

1800 + Walentego Barbarskiego w rocz. śm. i żonę Jadwigę

1800

1800

31.07.2021 r., Sobota XVII tygodnia zwykłego

630 + Juliannę Robaczewską w rocz. śm.

630

800 + Władysławę i Bolesława Bartkowskich oraz Bolesława Kryger

800 + Witolda Geżyńskiego oraz Witolda, Arkadiusza Kanieckiego

800

1400 ślub

1500 ślub

1600 ślub


1800 + Eugeniusza Mirosław w 2 rocz. śm.

1800 + Natalię Śpiewak, Jerzego, Zdzisława i Teresę

1800 + Urszulę Zdrojewską oraz rodziców Jana i Wandę Zdrojewskich, Cecylię, Wacława Jurkiewicza oraz Zygmunta i Danutę Zdrojewskich

01.08.2021 r., XVIII Niedziela Zwykła

700 + Szpital
700 + Alfonsa Wasiewskiego i zm. z rodziny


830 + rodziców Helenę i Edmunda Tyburskich oraz dziadków z ob. str.
830 + Lucynę, Jana Piotrowskich oraz Zbigniewa Cieszewskiego

830 + Krystynę i Stanisława Regel oraz Franciszka i Władysławę Stachera


1000 + Stanisławę i Alfonsa Żurawskich oraz zm. z rodziny Lenckowskich i Żurawskich

1000 + rodziców Labuszewskich, syna Jerzego i rodziców Zielińskich
10
00

1130 + Zdzisława w 17 rocz. śm., Małgorzatę i Kazimierza Pokojskich oraz Kunegundę, Franciszka, Annę, Tadeusza, Kazimierza, Aleksandrę Wyrostek

1130 + Władysława i Zofię Klimek, Jolantę i Jacka
1130 + Kazimierza w 3 rocz. śm., Mariannę Kirzeniewskich, Stefanię i Brunona Lendzion, Franciszka Chabrowskiego i Mieczysława Powierskiego oraz Eugeniusza Puchniarza


1300 o Boże błog. i opiekę MB Łąkowskiej dla Moniki i Przemysława w 1 rocz. sak. małżeństwa

1300 + Lucynę Piotrowską w rocz. śm.

1300 + Teresę, Janinę i Władysława Kowalskich oraz Halinę Jankowską-Kowalską

1800 + Bolesława Błędowskiego, rodziców Patalon i Błędowskich oraz zięcia Leszka

1800 + Sabinę i Lucjana Lesiak

1800 + rodziców Józefa i Rozalię oraz Elżbietę Gurzyńskich

INTENCJE MSZALNE

od 19 do 25 lipca

19.07.2021r., Poniedziałek XVI tygodnia zwykłego


630 +

800 + Juliana Domaradzkiego
800 W int. Jolanty i Daniela o Boże Bł. i opiekę MBŁ oraz łaskę nawrócenia.

1600 Ślub

1800 + Rodziców Mariannę, Wacława, Goryszewskich, męża Antoniego, córkę Iwonę, brata, bratanice, siostry, szwagrów, ojca misjonarza Dariusza Dembkowskiego
1800 + Eugeniusza Osmańskiego w 1 r. śm. oraz zm. z rodziny

1800 + Krystynę Giziewską w dniu imienin i urodzin


20.07.2021r., Wtorek XVI tygodnia zwykłego / Bł. Czesława

630 + Benedykta Kochalskiego

630 + Czesława i Irenę Zaperty, Elżbietę i Jana Jastrzębskich

800 + Wacława i Józefę Szewczyk

800 + Czesławę Lis i Stefanię Laska

800 + Czesława Czaplińskiego


1800 + Helenę i Jana Olszewskich

1800 + Annę Litka w 2 r. śm.

1800 + Józefa Ząbkiewicza

21.07.2021r. Środa XVI tygodnia zwykłego / Św. Apolinarego i Wawrzyńca

630 O dary Ducha Św. opiekę MBŁ i Boże Bł. dla Szymona w dniu ur. i imienin

800 + Jana, Genowefę, Halinę i Czesława Pawlickich

800 + O Boże Bł. i opiekę MBŁ oraz łaskę zdrowia

1800 + Rodziców Jadwigę, Antoniego Jabłońskich i Helenę, Edmunda Nowackich

1800 + Mariannę Kochalską w 13 r. śm. i Bronisława Kochalskiego oraz Danutę i Henryka Kuczyńskiego

1800 + Krystynę Makowską w r. śm.

22.07.2021r. Czwartek Św. Marii Magdaleny

630 + Kazimierza Melera w 2 r. śm.

800 + Marię Ostrowską i Andrzeja Malinowskiego

800 + Stefana i Wiesława Przybickich

800 O Boże Bł., światło Ducha Św. i opiekę MBŁ w dniu urodzin dla Kamili Czarneckiej i jej rodziny

1700 Ślub


1800 + Jana, Felicję, Barbarę Pruchniewskich, Janinę Czarnecką i zm. z rodziny

1800 + Jana Obuchowskiego

1800 + Stanisławę Litka w 1 r. śm, Ryszarda i Wiesława oraz Jarosława Litka

23.07.2021r., Piątek Św. Brygidy Patr. Europy


630 + Jerzego Kopiczyńskiego w 30 d.p.p

800 + Stanisławę Seroczyńską

1800 + Małgorzatę Przybyłowską w 1 r. śm., oraz zm. z rodziny

1800 + Leona Żurańskiego w 12 r. śm. oraz zm. z rodziny Żurańskich i Kłosowskich

24.07.2021 r., Sobota Św. Kingi


630 + Jarosława Wasielewskiego w 30 d.p.p

800 + Andrzeja w 16 r. śm. oraz Wacława Połomskich, Elżbietę, Stanisława, Adama

800 + Stanisława Szypniewskiego, Marię Szypniewską i zm. z rodziny

800 + Łucję w 6 r. śm, zm. z rodziny Połomskich i Kurowskich


1800 + Krzysztofa Świniarskiego

1800 + Genowefę i Józefa Jadzińskich oraz siostrę Wandę

1800 + Halinę, Alfonsa Klińiewskich i zm. z rodziny Klińiewskich i Piątek

Chrzest po Mszy św.

25.07.2021 r., XVII Niedziela zwykła

700 + Szpital
700 + Krzysztofa Szpanowskiego

700 + Tadeusza Haska
700 + O Boże Bł. , zdrowie, opiekę MBŁ dla Katarzyny z okazji 50 r. urodzin


830 + Józefa w dn. urodzin , Mariannę Zmudzińskich
830 + rodziców Isańskich, Stanisławę i dziadków z obu stron

830 + Krzysztofa Stanowickiego


1000 + Krzysztofa Janowskiego w 17 r. śm. i zm. z rodziny

1000 + Krzysztofa Prusakowskiego w dn. urodzin i imienin
10
00 + Józefa i Annę Zalewskich, Kunegundę Szczepańską

1130 + Rodziców Edmunda i Kunegundę Goerke i zm. z rodziny

1130 + Rodziców Widźgowskich i Katryńskich z okazji imienin Anny
1130 + Syna Krzysztofa, Czesława w dn. imienin, Jerzego Barbarskich oraz Martę Śmiech


1300 + Bernarda Kogę, rodziców Leskich i Jakielskich

1300 + Krystynę Bieńkowską i Eugeniusza i Alfonsa Zdrojewskich

1300 + Annę i Kazimierza Zawadzkich i zm. dziadków

Chrzest po Mszy św.

1800 + Marię, Franciszka, Mieczysława i Alfonsa Milkowskich

1800 + Mariannę i Annę Wainer i Mariannę Granica

1800 + Leona w 43 r. śm. Irenę Szałkowskich oraz Stanisławę i Sylwestra Welka

INTENCJE MSZALNE

od 12 do 18 lipca

12.07.2021r., Poniedziałek Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu


630 +

800 + Kazimierza Mówińskiego w 21 r. śm.
800 + Artura w 4 r. śm.

1800 + Mirosława Szydłowskiego, Genowefę w 1. r. śm i rodziców z obu stron

1800 + rodziców Klarę Otrembską w 12 r. śm. oraz Tadeusza i brata Czesława
1800 + Mieczysława Kowalskiego w 3 r. śm, rodziców i rodzeństwo z obu stron


13.07.2021r., Wtorek Śśw. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

630 + Małgorzatę Graszek

800 + Helenę, Romana w r. śm. oraz zmarłych z rodziny Romanów i Bobińskich

800 + Dziękczynno błagalna o Bł. Boże i opiekę MBŁ dla Danuty Cieśniewskiej z okazji 85 urodzin


1800 + Małgorzatę Lendzion w 4 r. śm., Franciszka , Piotra Jonowskiego i Jerzego Zakrzeskiego

1800 + Henryka Wiśniewskiego w 15 r. śm. i zm. z rodziny z obu stron

1800 + Apolonię i Wacława Brzoskiewicz

14.07.2021r. Środa XV tygodnia zwykłego

630 + Krystynę Kremską w 30 d. p.p

800 + Jadwigę Mandziejewską w 8 r. śm. i zm. z rodziny

800 + Henrykę Korzeniewską rodziców i rodzeństwo

800 + Annę Kancidrowską w 3 r. śm. i dziadków z obu stron

1800 + Kazimierza Malickiego w 8 r. śm. oraz z rodziny Malickich i Pączkowskich

1800 w int. Ojca Św. Franciszka, Ojczyzny, o pokój na świecie, Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych, za o. Tadeusza, posługujących w tych dziełach, ofiarodawców na rzecz Radia Maryja, kapłanów z naszej parafii

1800 + Rodziców Mariannę, Bernarda Lesińskich, Andrzeja, Franciszka Nowińskich i zm. z rodziny

15.07.2021r. Czwartek Św. Bonawentury

630 + Józefa Ławickiego w 3 r. śm.
630 + W intencji dusz czyśćcowych

800 + Henryka w dniu imienin, Zenona, Agnieszkę, Ewę Lenckowskich

800 + Syna Dariusza, rodziców Helenę i Bronisława Lewandowskich i Cecylię i Jana Meler

1800 O wytrwałość w chorobie syna Krzysztofa opiekę MBŁ dla Niegi i całej rodziny
1800 + Ryszarda Konopackiego w 5 r. śm. i rodziców z obu stron i rodzeństwo

1800 + Andrzeja Chrapczyńskiego w 11 r. śm.

1800 Msza św. za żyjących i zm. chórzystów św. Cecylii oraz za Pana Piotra Organistę o zdrowie opiekę MBŁ dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych .

16.07.2021r., Piątek Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel


630 + Dawida Garnka w 30.d.p.p

630 + Za dusze w czyśćcu cierpiące

800 O Boże bł., opiekę MBŁ dla rodziny Jaroszewskich z okazji rocznicy ślubu

800 + Krystynę i Anastazego Mossakowskich

800 + Rodziców Stanisława i Wincentę w 95 r. urodzin i brata Eugeniusza Puchniarz w 15 r. śm

1800 + Henryka Mączkowskiego w dniu imienin i Zofię Mączkowską

1800 + Henryka Kołakowskiego, zm. rodziców Kołakowskich i Bieńkowskich oraz zm. rodzeństwo

1800 + Czesławę w 1 r. śm. i Teresę Karczewskich

17.07.2021 r., Sobota XV tygodnia zwykłego


630 +

800 + Walerię Kołakowską w 1. r. śm.

800 + Rodziców Cecylię i Bernarda Kołakowskich oraz synów Józefa i Tomasza

1000 pogrzeb

1400 chrzest

1500 chrzest

1600 ślub

1700 ślub


1800 + Irenę, Agnieszkę, Kazimierza Mazarewicz , Walerię, Romana Wojciechowskich, Kunegundę i Edmunda Strzyżewskich

1800 + Kazimierza Grala i rodziców z obu stron

1800 + Krystynę Cichańską w 8 r. śm. oraz zm. rodziców Alojzego i Magdalenę Radziszewski

18.07.2021 r., XVI Niedziela zwykła

700 + Szpital
7
00 + Rodziców Józefa i Martę Szczepańskich
830 + Henryka Kreńskiego oraz Honoratę i Henryka Sławińskich
830 + Mirosława Szydłowskiego z okazji urodzin, Genowefę i rodziców z obu stron

830 + Władysławę i Stanisława Nastachowskich, Monikę i Leona Dembek, Cecylię i Ryszarda Radomskich, Walerię Grążawską


1000 + Eugeniusza Puchniarz

1000 + Mariana i Daniela
10
00 + Jadwigę Rumińską, Kamila Józefowicz, Ryszarda Karczewskiego

1130 + Dorotę, Dawida i Szymona Garncarz oraz zm. z rodziny Przybylskich

1130 + Tadeusza Kobylskiego, Wincentę i Bronisława Moczadło
1130 + Grażynę Brudzińską w 11 r. śm. Romana Brudzińskiego oraz Gertrudę i Juliana

13
00 + Leonarda Mączkowskiego w 14 r. śm., rodziców Mączkowskich i Kłosowskich oraz zm. z rodziny

1300 + Adama i Tomasza Radomskich

1300 + Ryszarda Seroczyńskiego w 15 r. śm. i zm. rodziców i braci

Chrzest po Mszy

1800 + Aleksandra Zaleśa w 10 r. śm.

1800 + Włodzimierza Przybylskiego ,Helenę, Wacława i Stanisława Cichockich

1800 + Edwarda Kotłowskiego w dniu urodzin

INTENCJE MSZALNE

od 5 do 11 lipca

05.07.2021r., Poniedziałek XIV tygodnia zwykłego

630 O bł. Boże i opiekę MBŁ w dniu 30 urodzin dla Michała
630 Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże bł. opiekę MBŁ oraz łaskę zdrowia dla całej rodziny

800 O łaskę nawrócenia i wiary dla Soni Borak
800 + Kazimierza Smolińskiego i zm. z rodziny

1800 + Grzegorza Chętnickiego w 6 r. śm. i zm. z rodziny Chętnickich, Konkolewskich i Jankowiak

1800 + Krystynę Bartnicką w 2 r. śm. i Tadeusza Bartnickiego
1800 + Wincentego Krzemińskiego w 25 r. śm.


06.07.2021r., Wtorek Bł. Teresy Ledóchowskiej, dz.

630 + Edwarda Jabłońskiego

630 O Boże miłosierdzie dla Bernarda

800 + Martę Sarnowską w 20 r. śm. i zm. z rodziny Sarnowskich

800 + Ludwikę i Jerzego Chełkowskich i zm. z rodziny


1800 + Szczepana Kuczmarskiego w 32 r. śm. i zm. z rodziny

1800 + Józefa w 10 r. śm., Felicję i zm. dziadków z obu stron

1800 + Janinę, Leonarda, Jana, Jadwigę, Falkowskich, rodziców Truszczyńskich, brata Wacława

07.07.2021r. Środa XIV tygodnia zwykłego

630 + Bronisława Zagórskiego w r. śm.

630 O łaskę zdrowia dla Jana

800 + Feliksa i Kazimierę Karczewskich oraz rodzeństwo i Agnieszkę Majewską

1800 + Urszulę i Jana Glok

1800 + Zmarłych członków z żywego różańca

1800 + Córkę Magdalenę w 1 r. śm.

08.07.2021r. Czwartek Św. Jana z Dukli, prb.

630 + Stanisława Osickiego, Jana i Stefanię

800 + Dawida Garnka – int. od przedszkola SP3

800 + Józefinę, Elżbietę i Bronisława


1800 + Rodziców Ludwikę i Edmunda Wróblewskich i Wandę Antoszewską

1800 + Małgorzatę w 3 r. śm., Józefa Daleckich oraz zm. z ich rodziny

1800 W 70 urodziny Ewy Czarneckiej z prośbą o dalsze życie w zdrowiu, szczęściu i mądrości Bożej

09.07.2021r., Piątek XIV tygodnia zwykłego


630 + Irenę Bendyk w 30 d.p.p

630 + Henryka Waltera w 30.d.p.p

800 + Romana Juszczak, Olgę Filipowicz, Augustyna Szymlę i zm. z rodzin Juszczak i Kuleckich

800 + Piotra Zdunkowskiego w 30 d.p.p

800 + Ludwika Wierzbowskiego i zm. z rodziny

1800 + Tomasza Obuchowskiego

1800 + Stefana Michalskiego w 13 r. śm.

1800 + Annę Morenc i zm. z rodziy z obu stron

10.07.2021 r., Sobota XIV tygodnia zwykłego


630 + Krystynę w 33 r. śm., Józefa Brzozowskich, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Józefa Kułakowskiego, Romana Szeklińskiego, Ojca i syna , Michalinkę Witos.

800 + Henrykę i Klemensa Stasińskich w r. śm. i zm. z rodziny Zelmów i Maciejewskich

1130 I Komunia Św.

1300 Msza Chrzcielna

1400 Msza Chrzcielna

1400 Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże bł., opiekę MBŁ dla Krzysztofa

1500 Ślub

1600 Ślub

1800 + Janusza, Edmunda Żuchowskich i zm. z rodziny

1800 + Wincentę i Ignacego Krzemińskich, Leona, Monikę, Ryszarda Ługiewicz

1800 + Srefanię, Bruno, Janinę i Mieczysława Haska

11.07.2021 r., XV Niedziela zwykła

700 + Szpital
700 + Zm. z rodziny Stachera, Regel, Kisińskich i Buczkowskich

700 Dziękczynno – błagalna i o opiekę MBŁ dla Barbary w dniu urodzin


830 + Krystynę Szymczak, zm. rodziców oraz zm. z rodziny
830 + Jana Połomskiego w r. śm.
830 + Bronisławę i Anastazego Ewertowskich


1000 + Stanisława Truszczyńskiego w II r. śm.

1000 + Wandę, Jana i Jerzego Fonderskich

1130 Dziękczynna za udzielone łaski z prośbą o zdrowie dla Małgorzaty

1130 Dziękczynno bł. z prośbą o dalsze bł. Boże, opiekę MBŁ dla Karoliny i Dawida w 1 r. ślubu
1130 + rodziców Józefę i Józefa Borkowskich i szwagra Jana

1300 + rodziców Mariannę i Stanisława Ostrowskich i brata Józefa

1300 + Maksymiliana w 25 r. śm., żonę Kazimierę, Barbarę Lulińskich i zm. z rodziny Lulińskich i Robaczewskich

1300 + Józefa w 10 r. śm, żonę Felicję i zm. z rodziny Wyżlic i Kuczkowskich

1800 + Zygmunta Gorzka w 1 r. śm. i Janinę Gorzka

1800 + Teresę Krzyszczak w dniu urodzin, Jerzego, Natalię i Zdzisława Śpiewak

1800 + Rodziców Helenę i Franciszka Borkowskich i siostrę Janinę.

 

INTENCJE MSZALNE

od 28 czerwca do 04 sierpnia 2021 r.

28.06.2021r., Poniedziałek XIII tygodnia zwykłego


630 + Krystynę Regel w Mszy greg.
630 + Andrzeja Łopate w 30 d.p.p

800 + Edwina Kowalewskiego w 30 d.p.p
800 + Jana Strzyżewskiego w dniu imienin i z okazji dnia taty

800 + Irenę Bendyk int. od mieszkańców ul. Grunwaldzkiej 8

1800 + Walentego Gużyńskiego w 14 r. śm.

1800 + Łukasza Rykaczewskiego
1800 + Michała Trela, Barbarę Brózda, Edytę i Tadeusza Trojanowskich


29.06.2021r., Wtorek Św. Apostołów Piotra i Pawła

630 + Gertrudę i Tadeusza Mychczyńskich

630 + Krystynę Regel

800 + Konrada Kotewicza w 44 r. śm., Annę, Krystynę, Barbarę, Ludwika Kotewicz

800 Dziękczynno Bł. w 64 rocznicę ślubu Zdzisławy i Tadeusza oraz o opiekę opatrzności Bożej dla nas i dzieci z rodzinami.

800 + Tadeusza Świniarskiego w 2 r. śm. i zmarłych z rodziny z obu stron


1800 + Rodziców Zofię i Pawła, brata Zbigniewa, bratanka Krzysztofa Prella

1800 + Krystynę Karpińską w 4 r. śm.

1800 + Lucynę Lamparską

30.06.2021r. Środa XIII tygodnia zwykłego

630 + Krystynę Regel w 30 Mszy greg.

630 + Mirosławę Lubańską w 30 d.p.p

800 + Ludwikę Kolaszyńską

800 + Jana Falkowskiego w 13 r.śm. i Jego rodziców

800 + Emilię i Kazimierza Rogowskich

1800 + Weronikę i Antoniego Kijewskich i krewnych z obu stron

1800 + Zbigniewa Górtatowskiego w 1 r. śm.

1800 + Rodziców Metkowskich i Dąbrowskich z obu stron

01.07.2021r. Czwartek XIII tygodnia zwykłego

630 + Dziękczynno – błagalna o Błogosławieństwo Boże i opiekę MBŁ dla Ewy w dniu urodzin

630 + Halinę Durnakowską

800 + Gertrudę Dąbrowską z okazji uroodzin

800 + Zofię Klimek

800 + Monikę Bejer w 2 r. śm. i Feliksa Bejer w 26 r. śm oraz zm. z rodziny


1800 + O zdrowie i bł. Boże w rocznicę ślubu i o zdrowie i opiekę MBŁ dla Mateusza

1800 + Mieczysławę Marka Kowalskich i zm. z rodziny

1800 + Cecylię Michczyńską w 1 r. śm. Kazimierza Michczyńskiego i zm. z rodziny

02.07.2021r., Piątek XIII tygodnia zwykłego


630 + Urszulę Zdrojewską oraz rodziców; Jana, Wandę Zdrojewskich, Cecylię, Wacława Jurkiewicz, brata Zygmunta Zdrojewskiego i Danutę Zdrojewską

800 + Józefa i Bolesławę Ługiewicz oraz Zbigniewa i Teresę Dolega

800 + Józefa Grodkowskiego, Marka Grodkowskiego i zm. rodziców z obu stron, Czesława Otrembskiego

800 + Felicję Kazimierza Lendzińskich, Ludwikę Aleksego Sternickich i dziadków z obu stron

1800 + Elżbietę i Mieczysława Kiszko

1800 + Stefana Benc, Janinę i Aleksandra Suwińskich i zm. z rodziny

03.07.2021 r., Sobota Św. Tomasza Apostoła


630 + Halinę Cybula

630 + Halinę oraz HelenęKuziemską

800 + Emila Kowalskiego w 4 r. śm. i zm. z rodziny

800 + Danutę Kołecką w r. śm

1300 – Msza chrzcielna Stanisława

1400 + Michała Orzechowskiego w 4 r. śm.

1800 + Annę i Nikodema Sadowskich oraz zmarłych z rodziny Małkowskich, Sadowskich i Buńkowskich

1800 + Lucynę Piotrowską z okazji imienin

1800 + wnuczka Dominika Pisarskiego

04.07.2021 r., XIV Niedziela zwykła

700 + Edmunda Uliasza
700 + Józefa, Annę i Jana Iwanowskich


830 + Mariana Zatorskiego
830 + Jolantę, Martę i Wacława Kordalskich
830 + Mariana Paczkowskiego z okazji imienin


1000 + Justynę Strzyżewską w dniu urodzin i imienin, rodziców Małgorzatę i Edmunda Oczkowskich w r. śm.

1130 + Halinę Stawicką w dniu imienin

1130 + O Boże bł. dla małżeństw z Domowego Kościoła i ich dzieci
1130 + Małgorzatę Oczkowską w 2 r. śm.

1130 + Jerzego Kopiczyńskiego od rodzin domowego Kościoła Jezusa Miłosiernego z Brodnicy


13
00 + Barbarę Mikuczyńską w dniu imienin i Alfonsa Malinowskiego

1300 + Cyryla, Marię i Małgorzatę Schram

1300 + Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże bł., opiekę MBŁ i łaskę zdrowia dla Haliny i Piotra z okazji rocznicy ślubu oraz dla całej rodziny

1800 + Irenę Gruba w 5 r. śm.

 

INTENCJE MSZALNE od 21 do 27 czerwca

 

 

 

21.06.2021r., Poniedziałek św. Alojzego Gonzagi wspomnienie

630  + Krystynę Regel (gregor.)
630  + Jerzego Kamińskiego, babcie, dziadków z obu stron

630  + Krystynę Dalka w 30 dz.p.p.
800  + rodziców Helenę i Stefana Płotkowskich
800  + Zbigniewa Rumińskiego w 30 dz.p.p.

1800   + rodziców: Janinę i Hieronima Maciejewskich oraz Stanisławę i Aleksandra Sochackich

1800  + Huberta Mierzyńskiego z okazji dni ojca
1800   + Jana i Tadeusza Jankowskich, Wiesławę Zener i Janinę Jankowską

1800  + Janinę, Jana i Bogdana Wilczewskich

22.06.2021r., Wtorek XII tygodnia zwykłego

 

630  + Krystynę Regel (gregor.)

630  + Janinę Brózda w 30 dz.p.p.
630  + Edmunda Bartnickiego w 30 dz.p.p.

800  + Joannę Ewertowską w 6 rocznicę śmierci

800  + Janinę, Leonarda, Jana, Jadwigę Falkowskich, rodziców Truszczyńskich, brata Wacława

1800  + Jana Obuchowskiego w dniu imienin

1800  + Irenę Szypulską i rodziców z obojga stron

1800  + Zygfryda i Piotra Zdunkowskich

 

23.06.2021r. Środa  XII tygodnia zwykłego

 

630  + Krystynę Regel (gregor.)

630  + Urszulę Rucińską w 5 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny z obu stron

630  +  dziękczynno – błagalna z okazji urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBŁ


800
 + Gerarda Kirzeniewskiego z okazji dnia ojca

800  + Aleksandra Komorowskiego z okazji dnia ojca i zmarłych z rodziny Komorowskich
800  dziękczynno – błagalna za 30 lat małżeństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBŁ dla Katarzyny i Zbigniewa


1800  
+ Jana Wasilewskiego w dniu imienin i rodziców z obu stron

1800   + Włodzimierza Mędrzyckich, Jana i Moonikę Liedke, Jana i Krystynę Mas

1800  + Stanisława Lazarowskiego i Wacława Cherkowskiego

 

 

 

 

 

 

24.06.2021r. Czwartek Narodzenie św. Jana Chrzciciela uroczystość

 

630  + Krystynę Regel (gregor.)

630  + Marię, Jana Ewertowskich
630  + Danutę Kołecką
630  + Jana i Władysławę Grochowalskich w dniu imienin i rodziców z obu stron

800  + Jana Pokojskiego i Mariannę Guzowską

800  + Jana, Genowefę, Jadwigę, Czesława i Halinę Pawlickich

800  + rodziców: Genowefę i Jana Kapitulskich oraz braci: Mariana i Janka w 10 rocznicę śmierci
800  + męża Stefana Kleszewskiego, rodziców: Wandę i Józefa Ruczyńskich i Kazimierza Danielewskiego


1800  
+ Pawła Gorzka i Monikę Gościniak w 7 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

1800  + Juliana Domżalskiego w 5 rocznicę śmierci rodziców Mariannę i Jana oraz brata Jana Zabłotnych

1800  + Lidię, Stanisława, Jerzego Cieszyńskich

1800  + Jana Piotrowskiego w okazji imienin

25.06.2021r., Piątek XII tygodnia zwykłego

630  + Krystynę Regel (gregor.)

630  + Mariana Szwarackiego w 8 rocznicę śmierci

 

800  + babcię Helenę, Bronisława Zielińskiego oraz zmarłych z rodziny

800  + Henrykę Korzeniewską oraz Janinę i Edwarda Bukowskich

800  + Józefa Orzepowskiego w 33 rocznicę śmierci, Marię Orzepowską, Irenę i Henryka Orzepowskich
1700
  Msza ślubna

 

1800  + Krzysztofa i Krystynę Klein

1800  + Janinę i Dionizego, Jerzego Sarnowskich

 

26.06.2021 r., Sobota XII tygodnia zwykłego

630  + Krystynę Regel (gregor.)

630  + Małgorzatę i Jana Graszek w dniu urodzin oraz zmarłych z rodziny

630  z prośbą do MBŁ o zdrowie dla Andrzeja

800  + Józefa i Zbigniewa Lotarskich i zmarłych z rodziny

800  + Jana i Jadwigę Nowickich

 

1300  Msza chrzcielna

1400 + rodziców: Jadwigę i Mieczysława Zielińskich

1500  Msza ślubna

1600 Msza ślubna

1800  + Petronellę, Bronisława Kuca i krewnych z obu stron

1800  + rodziców: Janinę i Stefana Kozłowskich i zmarłych z rodziny

 

 

 

 

 

 

27.06.2021 r.,  XIII Niedziela zwykła

 

700  + Krystynę Regel (gregor.)
700  za podziękowanie za odebrane łaski z prośbą o dalsze łaski i zdrowie dla rodziny i wnuczek

700  + męża Romana Gruźlewskiego w 17 rocznicę śmierci

830  + Teresę i Józefa Różyńskich oraz Krystynę Giziewską
830  + Władysława Wasielewskiego w dniu imienin, rodziców i rodzeństwo
830  +

1000   + Michała Matuszewskiego w 10 rocznicę śmierci, zmarłą żonę Zofię i Hannę Turolską

1000   + Agnieszkę i Ryszarda Golba oraz Teodora, Kazimierza Hoppe.
1000   
+ Józefa Bułkowskiego w dniu urodzin

 

1130  + Jana Antoszewskiego, rodziców Borkowskich, rodziców Antoszewskich i szwagra Jana

1130  + Tomasza Jachowskiego w 10 rocznicę śmierci
1130  + Władysława Moczadło w dniu imienin oraz zmarłych z rodziny

1300 
+ Bogdana Przekwas w 10 rocznicę śmierci

1300  +  rodziców Jakielskich, Leskich i Krukowskich

1300  + Tomasza, Bożenę Witkowskich, Józefa, Stefanię Kozłowskich

 

1800  +  męża Władysława Deredas z okazji imienin

1800  + Jana i Wiesława Wójciak oraz Mirosława Ruteckiego

1800  + Arkadiusza Koźmińskiego w 4 rocznicę śmierci, Ludwika Knoznowskiego w 23 rocznicę śmierci

1800  + Władysławę Meller z okazji imienin oraz zmarłych z rodziny