Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE od 24 do 30 stycznia 2022

24.01.2022r., Poniedziałek, św. Franciszka Salezego


630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska
6
30
6
30 +


8
00 +
800 +
8
00 +

1800 + Janinę Kuczmarską w 4 r. śm.

1800 + Agnieszkę Zielińską w 30 d. p. p.

1800 + Genowefę Grześkiewicz w 30 d. p. p.


25.01.2022r., Wtorek, Święto Nawrócenia Św. Pawła Ap.

630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska

630 +

630 +

800 + Justynę Kopaczewską w 3 r. śm.

800 Do Trójcy Przenajświętszej o duchowe i moralne odrodzenie naszej Ojczyzny i Europy

800 +

1000 Pogrzeb

1130 Pogrzeb

1800 + Jerzego Cieszyńskiego w r. śm.

1800 + Krzysztofa Jaworskiego w r. śm. i rodziców z obu str.

1800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Barbary i rodziny

26.01.2022r., Środa, śśw. biskupów Tymoteusza i Tytusa

630 Szpital

630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska

630 +

800 +

800 +

800

1000 Pogrzeb

1130 Pogrzeb

1800 + córkę Marzannę Łożyńską – Rześny w 5 r. śm. i Franciszka Łożyńskiego

1800 + Reginę i Kazimierza Łapińskich w 30 d. p. p.

1800 + kochanego wnuka Kewina Olejnika

27.01.2022r., Czwartek III tygodnia zwykłego

630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska
6
30 +
6
30 +


8
00 + Huberta Lejpamer
800 +
8
00

1000 Pogrzeb

1800 + Elżbietę Rucką w 1 r. śm., Tadeusza Ruckiego i zm. z rodziny

1800 + Jana Matuszewskiego w 30 d. p. p.

1800 + Stefanię Wernecką

28.01.2022r., Piątek, św. Tomasza z Akwinu


630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska

630 +

630 +

800 + Franciszka Kruka, jego rodziców i rodzeństwo oraz rodziców Kopysteckich

800 +

800 +

1800 + Kazimierza Mech w 1 r. śm.

1800 + Renatę Olszewską w 30 d. p. p.

1800 + Wandę Czajkowską w 30 d. p. p.

29.01.2022r., Sobota III tygodnia zwykłego


630 +

630 O potrzebne Łaski, dary Ducha Św. Bł. Boże dla Kamili i Michała z okazji urodzin

630 +

800 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska

800 + Katarzynę Nowasielską, Zofię Sroka i zm. z rodz. Nowasielskich

800 + rodziców Martę i Waleriana Głowackich oraz rodziców Kotłowskich

1000 Pogrzeb

1800 + Wandę, Huberta, rodziców i rodzeństwo

1800 + Edwarda Roszkowskiego w dniu urodzin

1800 + Grażynę Maciejewską w 30 d. p. p.

1800 + Leokadię i Franciszka Jaworowskich, Annę i Jana Jaworowskich oraz Jadwigę i Józefa Bejer

30.01.2022 r., IV Niedziela zwykła

700 Szpital

700 + syna Adasia w 22 r. śm., Jadwigę, Józefa, Romana, Bernadetę i Małgorzatę Gruźlewskich
7
00 +


8
30 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska
8
30 + Teresę i Józefa Różyńskich
8
30 + Alfonsa Jarzębowskiego w 6 r. śm.
8
30 + Eleonorę i Stefana Bartkowskich oraz zm. z rodziny


10
00 +
10
00 + Mariannę Garnek w 5 r. śm.

1000 + Jadwigę Rutkowską – Maliszewską w 3 r. śm. i zm. z rodziny

1130 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Brygidy i Grzegorza w r. Sakr. Małż.

1130 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Anety i Jacka oraz dla ich dzieci
11
30 + Franciszkę i Andrzeja Nowińskich oraz zm. z rodziny

1300 O Boże błog., dary Ducha Św. i opiekę MBŁ dla Dawida, Daniela oraz Artura Osickich

1300 + Wiktorię, Edmunda i Jolantę Perschke w r. śmierci

1300 + Zofię Kaczerzewską w 20 r. śm. z rodziny Balcerewicz i Kaczerzewskich

1800 + Henryka Lewandowskiego oraz Pawła, Czesławę i Krzysztofa Górzkowskich

1800 + Mariannę Dąbrowską w 30 d. p. p.

1800 + Dawida Garnek (int. od koleżanek i kolegów z oczyszczalni)

INTENCJE MSZALNE od 17 do 23 stycznia 2022

17.01.2022r., Poniedziałek II tygodnia zwykłego


630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska
6
30 + Kazimierę Urbańską z synami Januszem i Andrzejem
6
30 + Teresę Sadłowską w 2 r. śm.


8
00 + Władysławę Dembińską w setną r. ur. oraz Jana i Polikarpa Dembińskich
800 + Erykę w r. śm., Adama i Andrzeja Grzywacz oraz zm. z rodziny Ruth i Grzywacz
8
00 +

1700 Msza Święta Kolędowa

1800

1800 + Zofię Prela i Henryka Lubowieckiego

1800 +

1800 +


18.01.2022r., Wtorek II tygodnia zwykłego

630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska

630 +

630 +

800 + Feliksa i Annę Tausz w dniu ur. Anny

800 + syna Sławomira Majchrzaka, rodziców Janinę i Józefa Topij oraz dziadków z obu str.

800 +

1700 Msza Święta Kolędowa


1800 + Teresę Bączek w 2 r. śm. i Mariana Bączek

1800 + Irenę Olędzką 9 r. śm.

1800 +

1800 +

19.01.2022r., Środa, św. Józefa Sebastiana Pelczara

630 Szpital

630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska

630 +

630 +

800 + Henryka Janowskiego i zm. rodziców

800 + Henrykę i Henryka Meller z okazji imienin

800 + Pelagię i Antoniego Ewertowskich

1800

1800 +

1800 + Franciszka Nowakowskiego oraz rodziców Martę i Piotra Pawłowskich

1800 +

20.01.2022r., Czwartek II tygodnia zwykłego

630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska
6
30 +
6
30 +


8
00 + Mariana Paczkowskiego w dniu ur.

800 + Stanisława Karkuta w 30 d. p. p.
8
00

1700 Msza Święta Kolędowa

1800 +

1800 + Stanisława i Bronisławę Falkowskich oraz zm. z rodzin Falkowskich i Janiszewskich

1800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Ewy

1800 +

21.01.2022r., Piątek, św. Agnieszki


630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska

630 + Adama Zmudzińskiego w 1 r. śm.

630 +

800 + Annę Morenc i zm. z obojga str.

800 + Henryka Rybickiego w dniu ur. i Agnieszkę Lewandowską w dniu im.

800 + Edmunda Oczkowskiego w 4 r. śm.

1200 + Franciszka Klonowskiego

1500 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Danuty i Kazimierza Rydzińskich

1700 Msza Święta Kolędowa

1800 + Janinę Komorowską w dniu babci i Aleksandra Komorowskiego w dniu dziadka oraz zm. z rodz. Komorowskich

1800 + Mariannę Żurawską w 30 d. p. p.

1800 + Zdzisławę Marię Kowalską w 30 d. p. p.

1800 + Łucję i Pawła Stankiewicz oraz Irenę i Lucjana Wojno , dziadków Bronisławę Grabowską i Stanisława Stańskiego z okazji dnia babci i dziadka

22.01.2022r., Sobota II tygodnia zwykłego


630 + Melanię Kochalską i zm. z rodz. Kochalskich

630

630 +

800 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska

800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Marioli i Zbigniewa w 35 r. Sakr. Małż.

800 + Elżbietę Macfałd w 12 r. śm.

1730 Koncert Harmonijka Ustna z organami

1800 Msza Święta Kolędowa pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Suskiego

1800 + Ludwikę w 15 r. śm. i Alojzego Kowalskich oraz zm. z rodziny

1800 + Magdalenę Radziszewską w 15 r. śm. i zm. z rodziny, z obu str.

1800 + Juliusza i zm. z rodz. Kasprowicz

1800 + Jadwigę, Stanisława, Mirosławę i Arkadiusza Lewandowskich

23.01.2022 r., III Niedziela zwykła, Niedziela Słowa Bożego

700 Szpital

700 + rodziców Franciszka i Mariannę Szczepańskich oraz rodziców i krewnych z obojga str.
7
00 + Annę Opasik w 30 d. p. p.

700 + Bronisławę Kołecką w 30 d. p. p.


8
30 + rodziców Monikę i Józefa Zapolskich oraz brata Mieczysława
8
30 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska
8
30 + Jadwigę, Jana i Henryka Krukowskich oraz zm. z rodziny
8
30 Z podziękowaniem za przeżyte lata, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Stefanii Czerlińskiej w dniu ur.


10
00 +

1000 + Leonarda i Henryka w r. ur. oraz Mariannę Lange
10
00 + Alfonsa i Wiktorię Markuszewskich

1000 + Dariusza Zatyka w 4 r. śm., babcię Stanisławę oraz dziadków Eugeniusza i Alojzego

1130 + Jadwigę Cieślewicz w 28 r. śm. i zm. z rodziny

1130 + Agnieszkę i Józefa Nadolskich
11
30 + Bernadettę Dykmańską w 8 r. śm., Irenę Podlaszewską i Kazimierza Podlaszewskiego

1130 + ojca Alfonsa Domżalskiego i babcię Martę Domżalską


13
00 + Mariannę i Lucjana Klein

1300 + Włodzimierza Mendrzyckiego w 2 r. śm., Eleonorę i Maksymiliana oraz zm. z rodz. Mendrzyckich

1300 + Stanisława i Genowefę Krajewskich

1300 + Jana Olszewskiego i Teofilię

1800 + Różę i Alojzego Formańskich oraz Helenę Werner i Karola Somerfeld

1800 + Reginę Liberacką w 1 r. śm., zm. rodziców Łucję i Józefa oraz rodzeństwo Jerzego, Mieczysława i Hieronima

1800 +

INTENCJE MSZALNE od 10 do 16 stycznia 2022

10.01.2022r., Poniedziałek I tygodnia zwykłego


630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska
6
30 + Wiktorię i Konrada Litka i zm. z rodziny
6
30 +


8
00 + Cecylię Rybicką w 8 r. śm. i zm. z rodziny Lewandowskich, Cherkowskich oraz Rybickich
800 +
8
00 +

1000 Pogrzeb

1130 Pogrzeb

1700 Msza Święta Kolędowa

1800 O świtało Ducha Św. i opiekę MBŁ dla Malwiny w 34 r. ur.

1800 + Elżbietę, Mariana, Janinę, Lucjana Czarneckich i Stefanię Szczepańską

1800 + córkę Barbarę Fac

1800 +


11.01.2022r., Wtorek I tygodnia zwykłego

630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska

630 +

630 +

800 + Jadwigę Kołakowską w 9 r. śm.

800 +

800 +

1000 Pogrzeb

1700 Msza Święta Kolędowa


1800

1800 + Bogdana Kupniewskiego w 6 r. śm. i rodziców z obojga str.

1800 +

1800 +

12.01.2022r., Środa I tygodnia zwykłego

630 Szpital

630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska

630 +

800 + Genowefę i Stanisława Krajewskich

800 +

800 O święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o Boże bł. dla ojców misjonarzy szczególnie z naszej parafii i przyjaciół misji

1000 – pogrzeb

1700 Msza Święta Kolędowa

1800 Za Ojca Św. Franciszka, za Ojczyznę i o pokój na świecie, za radio Maryja i dzieła przy mim powstałe oraz za posługujących w tych działach, za o. Tadeusza Rydzyka, za ofiarodawców na rzecz radia Maryja i za kapłanów z naszej parafii

1800 +

1800 +

1800 +

13.01.2022r., Czwartek I tygodnia zwykłego

630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska
6
30 +
6
30 +


8
00 +
800 +
8
00

1000 Pogrzeb

1700 Msza Święta Kolędowa

1800 + Leszka Raciborskiego w 30 d. p. p.

1800 + Bogdana Cieszyńskiego w 5 r. śm.

1800 + Urszulę w dniu ur., rodziców Jana i Wandę, brata Zygmunta i Danutę Zdrojewskich oraz Cecylię i Wacława Jurkiewicz

1800 + Władysława Konicz w 20 r. śm. i rodziców Koniczów

14.01.2022r., Piątek I tygodnia zwykłego


630 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska

630 +

630 +

800 +

800 +

800 +

1000 Pogrzeb

1700 Msza Święta Kolędowa

1800 +

1800 + Stanisławę i Stefana Utrata w r. śm. i zm. z rodziny

1800 + Zbigniewa Kopiczyńskiego w 25 r. śm, rodziców z obojga str., braci, szwagrów, siostrę Teresę, szwagierkę Ewę i krewnych

1800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Justyny w 40 r. ur.

15.01.2022r., Sobota I tygodnia zwykłego


630 + Bronisława Kochalskiego, Stanisława Mędrzyckiego, dziadków z obojga str. oraz Danutę i Henryka Kuczyńskich

630 O potrzebne Łaski, nawrócenie, Dary Ducha Świętego , opiekę MBŁ dla Aurelii, Sławka i Karoliny Borak z okazji urodzin

630 +

800 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska

800 + Pawła Trendowicza z okazji urodzin

800 + Jana Ryczkowskiego w 4 r. śm., Marię i Franciszka Piontkowskich oraz ich rodziców

1400 Ślub

1800 + Feliksa Szczepańskiego w 21 r. śm.

1800 + Irenę i Eugeniusza Mirosław

1800 + Sławomira Bartnickiego, mamę Irenę Bartnicką, Irenę Grądzką i Józefa

1800 + Felicję Szczepańską w 76 r. urodzin

16.01.2022 r., II Niedziela zwykła

700 Szpital

700 + Urszulę Kwiatkowską
7
00 + Kazimierza Domżalskiego w r. śm.

700 + Jana i Genowefę Kapitulskich oraz Janka i Mariana


8
30 + Zbigniewa Kowalskiego – int. gregoriańska
8
30 + rodziców Franciszkę i Władysława Stachera, Krystynę i Stanisława Regel oraz zm. z rodziny Buczkowskich, Kisińskich, Stachera i Regel
8
30 O światło Ducha Św. i opiekę MBŁ dla Charliego w dn. 12 r. ur.
8
30 + Agnieszkę w r. śm. i Feliksa Zalewskich oraz Annę i Władysława Zalewskich


10
00 + Teodorę i Kazimierza Hoppe, Agnieszkę i Ryszarda Golba

1000 + Mieczysława, Janinę, Stefanię i Bruno Haska
10
00 + Mirosławę Smukała

1000 + Stanisławę Truszczyńską w 2 r. śm

1130 + Józefa, Zofię, Leokadię, rodziców i rodzeństwo

1130 + Jadwigę Leśniewską – Dembek w 2 r. śm.
11
30 O Boże bł. i opiekę MBŁ dla małżeństw z Domowego Kościoła i ich dzieci

1130 + Mariannę i Bronisława Dembińskich oraz Jarosława i Wojciecha Zdrojewskich


13
00 + Alberta Osowskiego w 1 r. śm.

1300 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Antoniego w 70 r. ur.

1300 + Jerzego Malinowskiego w r. śm.

1300 + Adolfa Pępek w 30 d. p. p.

1800 + rodziców Barbarę w 15 r. śm. i Feliksa w 7 r. śm. Świątkowskich

1800 + Tadeusza Wójcika w 30 d. p. p.

1800 + Henryka Sławińskiego w 6 r. śm.

INTENCJE MSZALNE od 03 do 09 stycznia 2022

03.01.2022r., Poniedziałek przed Objawieniem Pańskim


630 +
6
30 +
6
30 +


8
00 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska
800 + Genowefę Gutowską w dniu imienin
8
00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Zuzanny

1700 Msza Święta Kolędowa

1800

1800 + Genowefę Deredas w dniu imienin, Antoniego, Władysława, Mariana i Jana Deredas

1800 +

1800 +


04.01.2022r., Wtorek przed Objawieniem Pańskim

630 +

630 +

630 +

800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Stefanii w dniu urodzin

800 + Stanisława Rudzińskiego i zm. z rodziny

800 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

1700 Msza Święta Kolędowa


1800 +

1800 +

1800 + Henrykę i Alojzego Zedlewskich oraz Stanisława i Mariannę Gadzińskich

1800 +

05.01.2022r., Środa przed Objawieniem Pańskim

630 Szpital

630

630 +

800 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

800 + Zofię Szałkowską w 30 d. p. p.

800 +

1700 Msza Święta Kolędowa

1800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla członów Żywego Różańca

1800 +

1800 +

1800 +

06.01.2022r., Czwartek, Uroczystość Objawienia Pańskiego

700 Szpital

700 + Tadeusza Haska w 1 r. śm.
7
00 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Janiny w 85 r. urodzin

700 +


8
30 + Martę Gosik w 17 r. śm. i brata Stanisława z okazji urodzin
8
30 + Annę i Bernarda Karbowskich oraz zm. z rodziny
8
30 + Edmunda w dniu ur. i Helenę Tyburskich oraz rodziców z obojga str.
8
30 + Jana Knozowskiego w 30 d. p. p.

830 + Jolantę Kordalską w 11 r. śm.


10
00 + Stanisławę, Renatę, Kazimierza i Ryszarda Nowaczyk oraz Eufemię i Leonarda Majewskich

1000 + Alfonsa Markowskiego w 21 r. śm. i Halinę Markowską
10
00 + Zdzisława Kijora w 8 r. śm.

1000 + Ignacego i Helenę, Teklę i Alojzego Balcerewicz oraz zm. z rodz. Kaczyńskich i Genowefę Wojciechowską

1130 + Stanisława Zakrzewskiego w 13 r. śm.

1130 + Kazimierza Gajdziewskiego w r. śm.
11
30 + rodziców Stefana w dniu ur. i Elżbietę Nowińskich oraz zm. z obojga str.

1130 +


13
00 + Zygfryda Foj w 19 r. śm., Mariannę Foj i zm. z rodziny

1300 + Alfonsa, Stefanię, Józefa Kłosowskich i Franciszkę Raszyńską

1300 +

1300 +

Chrzest po Mszy św.

1800 O dar nowych, dobrych i świętych powołań do Seminarium Duchownego w Toruniu oraz zakonnych i misyjnych

1800 +

1800 +

07.01.2022r., Piątek po Objawieniu Pańskim


630

630 +

630 +

800 + Stefana Rynkowskiego i Feliksa Soboczyńskiego

800 + Lucjana Kugler w dniu ur. i zm. z rodziny

800 +

1700 Msza Święta Kolędowa

1800 +

1800 +

1800 +

1800 +

08.01.2022r., Sobota po Objawieniu Pańskim


630 +

630

630 +

800 + Fryderyka Lisowicza w 30 d. p. p.

800 + Rafała Gierszyńskiego w 30 d. p. p.

800 +

1400 Chrzest

1800 + Józefa Grodkowskiego w 20 r. śm., Marka Grodkowskiego i rodziców z obojga str.

1800 +

1800 +

1800 +

09.01.2022 r., Niedziela Chrztu Pańskiego

700 Szpital

700 + Jana Rochowskiego w 11 r. śm. oraz rodziców Rochowskich i Mazurkiewiczów
7
00 +

700 +


8
30 + Jana i Tomasza Obuchowskich
8
30 + Halinę Milewską w 4 r. śm.
8
30 + Stanisława Rudzińskiego w 12 r. i zm. z rodziny Rudzińskich
8
30 +


10
00 + Krystynę Kozłowską

1000 + Mariana Zatorskiego i Stanisławę Obuchowską
10
00 + Zofię Szejnek w 10 r. śm.

1000 + Józefa Malinowskiego w r. śm., Jana Malinowskiego i zm. rodziców

1130 + Bogdana Nowickiego w 5 r. śm i w dniu urodzin

1130 + Lecha Rumińskiego w dniu urodzin
11
30 + żonę Aleksandrę Wyrostek, rodziców z obojga str. oraz dzieci Wiesławę i Zbigniewa

1130 + Krzysztofa i Jerzego Barbarskiego w r. śm.

1130


13
00 + Józefa Kłosowskiego w 5 r. śm. i zm. z rodziny

1300 + Teresę Widźgowską w 30 d. p. p.

1300 + Benedykta Wiśniewskiego w dniu urodzin

1300 +

1800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ w int. Bogu wiadomej

1800 + Mieczysława Milkowskiego i zm. z rodziny

1800 +

INTENCJE MSZALNE od 27 grudnia 2021 do 02 stycznia 2022

27.12.2021r., Poniedziałek, Św. Jana Apostoła i Ewangelisty


630 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o światło Ducha Św., opiekę MBŁ dla Andrzeja, Iwony, Emiliana, Erwina, Anny, Wiktora oraz o życie wieczne dla zmarłych: Marii, Witolda i Władysława
6
30 +
6
30 +


8
00 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Ewy i Marka w r. Sakr. Małż. oraz dla rodziny
800 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska
8
00 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Zofii w 80 r. ur.

800 +

1200 Pogrzeb

1800 + Eugeniusza i Irenę Mirosław

1800 +

1800 +

1800 +


28.12.2021r., Wtorek, ŚŚw. Młodzianków Męczenników

630 +

630 +

630 +

1000 Pogrzeb

1130 Pogrzeb

800 +

800 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

800 +

800 +


1800 + Brunona Jeleniewskiego w r. śm.

1800 O łaskę zdrowia i skuteczne leczenie Nikodema

1800 +

1800 +

29.12.2021r., Środa, V dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego

630 Szpital

630

630 +

800 + Krystynę Kotewicz w 32 r. śm. oraz Barbarę, Konrada, Annę i Ludwika Kotewicz

800

800 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

800 +

1130 Pogrzeb

1800 +

1800 + męża Feliksa Steckiego r. śm. i zm. rodziców z obojga str.

1800 +

1800 +

30.12.2021r., Czwartek, VI dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego

630 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

630 +

630 +

800 + tatę Eugeniusza w dniu imienin i Reginę Kijańskich oraz krewnych, przyjaciół, znajomych i sąsiadów

800 + Zbigniewa Lotarskiego w 1 r. śm.

800 + Irenę w 1 r. śm. i Jana Zabłockich oraz zm. z obu str.

800 + Jerzego Rutkowskiego


1800 +

1800 +

1800 + Jerzego Buńkowskiego oraz zm. z rodziny Buńkowskich, Sadowskich i Małkowskich

1800 +

31.12.2021r., Piątek, VII dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego


630

630 +

630 +

800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ dla Alicji i Dariusza w 40 r. Sakr. Małż.

800 + Tadeusza i Henrykę Urbaniaków

800 +

800 +

1800 + Marię Szypniewską w 1 r. śm, Stanisława Szypniewskiego i zm. z rodziny

1800 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

1800 +

1800 +

1800 +

01.01.2022 r., Sobota, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi


700 Szpital

700 +

830 + Kunegundę w 8 r. śm., Janinę i Józefa Jurkiewicz oraz Beatę Kujawska
8
30 +
8
30 +

1000 +

1000 +
10
00 +

1000 +

1130 + rodziców Widźgowskich i Katryńskich

1130 + Stefana Jędraszek w dniu ur., rodziców Jędraszek i Wesołowskich, Halinę, Marię oraz Janinę Ochocką
11
30 + Monikę w 16 r. śm., Leokadię, Bernarda. Leona, Henryka i Jadwigę Rucińskich

1130 +


13
00 + Mieczysława (m) z okazji imienin

1300 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

1300 O Boże błogosławieństwo dla rodzin Regel, Stachera, Cieszewskich

1300 + Janusza Wójcik w 4 r. śm.

1800 + Ignacego Kołakowskiego w 4 r. śm.

1800 + Arkadiusza Orzechowskiego w 77 r. śm.

1800 +

1800 +

02.01.2022 r., druga Niedziela po Bożym Narodzeniu

700 Szpital

700 +
7
00 +

700 +


8
30 + Melanię Szechlińską oraz Krystynę i Mieczysława Szymczak
8
30 + Jolantę Kordsalską
8
30 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę MBŁ, szczęśliwe rozwiązanie dla Marty dla rodziny
8
30 +


10
00 + Józefa Dziukowskiego

1000 + Czesławę i Edmunda Smukała
10
00 + Mariannę, Józefa i Stanisława Licznerskich

1000 +

1130 + Grażynę Szylakowską w dniu ur.

1130 +
11
30 +

1130 +


13
00 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

1300 + Stanisławę Fijałkowską w 30 d. p. p.

1300 + Marię i z zm. rodziny Kasprowicz

1300 +

1800 + Stanisława Żuk w dniu ur. i zm. z rodziny

1800 +

1800 +

INTENCJE MSZALNE od 20 do 26 grudnia 2021

20.12.2021 r., Poniedziałek IV tygodnia Adwentu


615 + Martę i Franciszka Granica oraz zm. z rodziny
6
15 W int. dziękczynnej za 15 lat Dzieła Intronizacji NSPJ we wszystkich obszarach naszej parafii z prośbą o dalszy rozwój tego Dzieła
6
15 +


8
00 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla rodziny Tilów
800 +
8
00 +

1700 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla Rafała w 40 r. urodzin

1700 +

1800 + Ernę Ługiewicz w 30 d. p. p.

1800 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

1800 + Barbarę Fac (int. od przyjaciół)

1800 O zdrowie i Boże błog. dla Grażyny Maciejewskiej


21.12.2021 r., Wtorek IV tygodnia Adwentu

615 Do Ducha Świętego o wzmocnienie wiary i miłości za wstaw. MBŁ, aby miała nas w swojej opiece, o nawrócenie rodziny, wnuków, Dominika, grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące
6
15 + Barbarę Fac
6
15 + Henryka, Jadwigę, Adama i rodziców Kołakowskich

800 + babcię Helenę w dniu śmierci i Bronisława Zielińskich, Wiesława Stojkowskiego i zm. z obojga str.

800 + Helenę Różańską w 42 r. śm.

1000 Pogrzeb

1700 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

1700 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla synów Bartosza, Gracjana i Kacpra

1700 +


1800 + Jadwigę i Stefana Raszyńskich

1800 +

1800 +

1800 +

22.12.2021 r., Środa IV tygodnia Adwentu

630 Szpital

615 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ z okazji urodzin dla Mirosławy, Magdaleny, Michała i ich rodzin
6
15 +
6
15 + Stefanię i Henryka Matyja

800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla Romana

800 +

800 +

1700 + Urszulę Murawską w 30 d. p. p.

1700 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

1700 + Stanisławę Kowalską w 75 r. ur. i zm. z rodziny

1800 + Alojzego i Henrykę oraz Konstancję i Jana Zedlewskich

1800 + Józefa w 5 r. śm. i Małgorzatę Daleckich oraz zm. z rodziny

1800 + Kazimierza Dębskiego w 4 r. śm. i rodziców z obojga str.

1800 + Czesława Rzeźnikiewicz, rodziców Zapolskich i Jana Bader

23.12.2021r., Czwartek IV tygodnia Adwentu

615 + Stanisława i Wincentę oraz Eugeniusza Puchniarz
6
15 + Teresę Jabłońską w 1 r. śm. i Wojciecha Jabłońskiego
6
15 + Stanisława i Wincentę oraz Eugeniusza Puchniarz

800 + Grzegorza Zielińskiego w 1 r. śm.

800 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

800 +

1700 + Waldemara Hermaszewskiego, zm. rodziców Henryka i Genowefę oraz Marię i Jana Sienkiewicz

1700 + Halinę Nowicką w 30 d. p. p.


1800 + rodziców Franciszka, Zofię i rodzeństwo Bukowskich

1800 + męża Stanisława Jacuńskiego w 13 r. śm. i teściów

1800 + rodziców Czesławę i Alfonsa Kirzanowskich w dniu ur. mamy oraz Józefa Neubert

1800 + Barbarę Gruźlewską w r. śm.

24.12.2021 r., Piątek IV tygodnia Adwentu, Wigilia Bożego Narodzenia


615 + Jana i Tomasza Obuchowskich
6
15 + Marię Granica
6
15 + Janinę Wałdowską i zm. z rodziny

800 + Adama Kołakowskiego w dniu imienin, rodziców, rodzeństwo i Zygmunta Raszkowskiego

800 + mamę Janinę, babcię Leokadię oraz Zenona i Teofila

800 + Zbigniewa Nowasielskiego i zm. z rodziny

800 +

800 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

2400 + Łucję i Alojzego Kozickich, Kazimierę i Henryka Udzińskich

2400 + Stefana Wiśniewskiego w r. śm. i zm. z rodziny Wiśniewskich

2400 + Stefana Michalskiego i rodziców z obojga str.

2400 + Edmunda Tesmera i Wiktorię Perschke

2400 + Jadwigę Makowską, Wenantego i Mariannę Wiśniewskich oraz Antoniego Tęgowskiego

2400 + Dariusza Meler w dniu ur.

25.12.2021 r., Sobota, Uroczystość Narodzenia Pańskiego


700 Szpital

700 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

700 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla Aleksandry i Ryszarda Cichockich z okazji 47 r. Sakr. Małż.
700 + Alfonsa Wasiewskiego i zm. z rodziny

700 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla Barbary i Zbigniewa w 40 r. Sakr. Małż.

830 + Teresę i Józefa Różyńskich oraz Krzysztofa Stanowickiego

830 + Władysławę, Stanisława, Zygmunta Ochlak i Gabrielę Borowską
8
30 + Martę, Bolesława, Jana, Tomasza Obuchowskich
8
30 + Józefa i Mariannę Kapitulskich

830 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla rodziny Ochlak i Kwas


10
00 + Teresę i Czesława Perszke, Barbarę Kowalską, Anastazję i Jana Lewandowskich

1000 + Tomasza Witkowskiego w dn. ur., Bożenę Witkowską, Stefanię i Józefa Kozłowskich oraz zm. z rodziny
10
00 + Zofię i Lucjana Kugler oraz rodziców z obojga str.

1000 + Teresę i Jana Kaczorowskich

1000 + Edwarda Górskiego i rodziców z obojga str.

1130 + Adama Szulist oraz Józefa i Antoninę Lendzionowskich

1130 + Mieczysława Zielińskiego w 30 r. śm. i Jadwigę Zielińską
11
30 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla Ireny i Tadeusza w 50 r. Sakr. Małż.

1130 + Andrzeja Malinowskiego, Urszulę i Alfonsa Frost oraz Martę Wojnowską


13
00 +

1300 + Ryszarda Cieszyńskiego w 5 r. śm. oraz rodziców Bronisławę i Waleriana

1300 + Mirosława. Elżbietę, Zygmunta Maciak, Bogdana, Cecylię, Teofila Przybylskich, Annę, Alojzego, Jana Wasilewskich, Mariannę Karczewską

1300 +

Chrzty

1800 + Alicję i Henryka Koszowskich oraz Stefana Góralskiego

1800 + Kunegundę w r. ur. i Stanisława Woźniak oraz zm. z rodziny

1800 +

1800 + Wacława (m) Zelma w 4 r. śm.

26.12.2021r., Niedziela, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

700 Szpital

700 + Helenę Malinowską w 15 r. śm., Joachima, Mirosława Malinowskich, Krystynę Fanslau i zm. z obu str.
700 + Teresę i Mariana Bączek oraz zm. z rodziny

700 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

830 + Stanisława i Tomasza Dembek, rodziców z obu str. i wszystkich z rodziny

830 + rodziców Jadwigę i Jana Kasprzyckich w 1 r. śm.
8
30 + Justynę, Kazimierza i Jerzego Kopaczewskich
8
30 O błogosławieństwo dla rodziny Rogowskich


10
00 +

1000 + z rodziny Gutowskich i Dywickich
10
00 + Edmunda Smarzyka, rodziców i rodzinę Kawków oraz Siemiątkowskich

1000 + z rodziny Urbanowskich i Leliwa

1130 + Krzysztofa Dąbrowskiego, Bronisławę i Władysława Wysockich

1130 + Mariannę i Stanisława Kirzeniewskich, Stefanię i Brunona Lendzion, Mieczysława Pobierskiego, Franciszka Chabrowskiego i Eugeniusza Puchnierza
11
30 + męża Jerzego Lendzion w 12 r. śm. i rodziców z obu str.

1130 O Boże bł. i opiekę MBŁ dla małżeństw z Domowego Kościoła i ich dzieci


13
00 +

1300 + Michała i Kazimierza Deja

1300 + Władysławę, Jana i Polikarpa Dembińskich

1300 O Boże bł., opiekę MBŁ, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Ani, Mateusza, Ewy i Jacka Witos

1800 + Szczepana Kuczmarskiego w dn. imienin i zm. z rodziny

1800 +

1800 + Ireneusza, Małgorzatę, Romę Lewandowskich i Mirosława Gorzka

INTENCJE MSZALNE od 13 do 19 grudnia 2021

13.12.2021 r., Poniedziałek, Św. Łucji


615 + Zbigniewa Kowalskiego w dniu ur.
6
15 +
6
15 +


8
00 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla rodziny Tilów
800 +
8
00 +

1700 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

1700 + Stanisławę Seroczyńską

1800 + Annę i Antoniego Kwiatkowskich oraz Annę i Wawrzyńca Kwiatkowskich

1800 + Annę Cybula w 5 r. śm.

1800 + Małgorzatę i Franciszka Lendzion oraz Helenę Hejbudzką

1800 + Jana Korszon, Małgorzatę i Antoniego Goniszewskich


14.12.2021 r., Wtorek, Św. Jana od Krzyża

615 + Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla rodziny Tilów
6
15 +
6
15 +

800 + Wojciecha Andrzejewskiego w r. śm.

800 +

1000 – Pogrzeb

1700 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

1700 + Stanisławę Fijałkowską (int. od brata z rodziną)

1700 +


1800 + Jadwigę Jabłońską w 7 r. śm. i dziadków Łożyńskich

1800 + Zofię i Władysława Rydz oraz zm. z rodziny

1800 +

1800 + rodziców Zapolskich i Bader oraz Jana Bader

15.12.2021 r., Środa III tygodnia Adwentu

630 Szpital

615
6
15 +
6
15 +

800 + Henryka Malinowskiego w 30 d. p. p.

800 +

800 +

1700 + Grażynę i Kazimierza Kirzynowskich oraz rodziców i rodzeństwo z obu str.

1700 + Barbarę Szczech w 30 d. p. p.

1700 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

1800 + Franciszka, Martę, Bronisławę, Mieczysława Jachowskich

1800 +

1800 O zdrowie i opiekę MBŁ dla Kaliny w 1 r. ur.

1800 + Wiesława i Jana Wójciak

16.12.2021r., Czwartek III tygodnia Adwentu

615 +
6
15 +
6
15 +

800 + Leokadię Szotowską w r. śm.

800 +

800 +

1700 + Stanisława Osickiego w 3 r. śm.

1700 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska


1800 + Aleksandra i Stefanię Patalon

1800 + męża Kazimierza Nering w 6 r. śm., rodziców z obu str. i szwagra Benedykta

1800 + Kazimierza Szałkowskiego

1800

17.12.2021 r., Piątek III tygodnia Adwentu


615 + Marzenę Sztuc w 1 r. śm.
6
15 + Mirosławę Kołecką w 30 d. p. p.
6
15 +

800 + Michała, Andrzeja i Franciszka Mączkowskich

800 + Feliksa i Annę Tausz w 14 r. śm.

1700 + Kazimierza Piotrowicza w 4 r. śm.

1700 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., dary Ducha Św., opiekę MBŁ dla Konstantego w 2 r. ur. i dla całej rodziny

1800 + rodziców Zofię i Franciszka oraz rodzeństwo Bukowskich

1800 + Ryszarda, Elżbietę i Kunegundę Kordalskich

1800 + Elżbietę Klonowską w 14 r. śm., z rodziny Klonowskich, Ruth, Bogdę Wierzbowską w 30 r. śm. i zm. z rodziny

1800 + Alfonsa Malinowskiego w 5 r. śm. i Barbarę Mikuczeńską

1800 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

18.12.2021 r., Sobota III tygodnia Adwentu


615 + Czesława Zaperty w 1 r. śm.
6
15 + Ewę i Włodzimierza Suleckich
6
15

800

800 + Zdzisława i Helenę Roman, z rodziny Roman, Mobińskich, Zalewskich, Kajder i Makowskich

1300 Chrzest

1500 Chrzest

1800 + Jadwigę, Czesława i Kazimierza Ponickich

1800 + rodziców Zygfryda w r. śm. i Irenę Noga oraz zm. z obu str,

1800 + rodziców Juliana w r. śm. i Władysławę Dreszler oraz zm. z obu str.

1800 + Leona Lamparskiego

1800 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

19.12.2021r., IV Niedziela Adwentu

700 Szpital

700 + Gertrudę Nadarzyńską w 10 r. śm. i Juliana Nadarzyńskiego
700 + Władysławę Kasprowicz i zm. z rodziny

700 +

830 + Franciszka Sendwickiego w 2 r. śm.

830 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla Klary i Marka w dniu urodzin
8
30 + Edwarda Kordalskiego w 8 r. śm.
8
30 + Jana Piotrowskiego w 2 r. śm. i Zbigniewa Cieszewskiego w 2 r. śm. oraz zm. z rodziny Piotrowskich, Kisińskich, Buczkowskich i rodzeństwo

830 + Helenę i Bronisława Markowskich


10
00 + rodziców Teresę i Kazimierza Stankowskich w r. śm. oraz z rodziny Stankowskich i Rubalewskich

1000 + Eugeniusza Ługiewicz w r. śm.
10
00 + Adama Otrembę w 11 r. śm i Kazimierę Słupską w 5 r. śm.

1000 + Franciszkę i Jana Szerszeń. Irenę Turowską, Stefanię Lewicką i Leokadię Dzięgielewską

1000

1130 + Jana Antoszewskiego w 8 r. śm. i zm. z rodz.

1130 + Irenę Kłosowską, Zbigniewa Cieszewskiego, Jana Piotrowskiego w 2 r. śm. i Helenę Kisińską
11
30 + Halinę w 1 r. śm. i Alfonsa Markowskich

1130 + Urszulę Brodzińską, Gertrudę i Wenancego Pukalskich


13
00 + Łucję Fiałkowską – Sobotka w 14 r. śm., Alfonsa Sobotkę w 9 r. śm. i Ludwika Fiałkowskiego

1300 + rodziców Jana i Franciszkę Wiśnickich, Alfonsa i Martę Żurawskich

1300 + Henryka Kołakowskiego w 3 r. śm. oraz rodzeństwo i rodziców z obojga str.

1300 + Henryka Niedźwieckiego w setną r. ur., żonę Salomeę i syna Jerzego

1800 + Barbarę, Antoniego, Marka Jarockich, Różę, Stanisława i Arkadiusza Kanieckich

1800 + Roberta Suchockiego w 10 r. śm.

1800 + Józefa Gortatowskiego w 7 r. śm.

1800 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

 

INTENCJE MSZALNE od 06 do 12 grudnia 2021

06.12.2021r., Poniedziałek II tygodnia Adwentu, Św. Mikołaja


615 + Jadwigę, Albina i Mieczysława Jabłońskich
6
15 + Władysława Nastachowskiego w 30 d. p. p.
6
15 + Urszulę i Eugeniusza Rzymskich oraz rodziców z obojga str.


8
00 + Zbigniewa Drzewieckiego w 30 d. p. p.
800 +
8
00 +

1000 Pogrzeb

1700 + Tomasza Imieńskiego – int. gregoriańska

1700 + Tomasza i Czesława Jachowskich

1800 + Józefa i rodziców Miąskowskich oraz Jerzego i Kazimierza

1800 + Kazimierza, Józefa, Piotra, Zbigniewa Rogowskich oraz Janinę i Bernarda Malinowskich

1800 + Zofię i Edwarda Pedynkowskich

1800


07.12.2021r., Wtorek, Św. Ambrożego

615 + Urszulę Zdrojewską oraz rodziców Jana, Wandę, Cecylię, Wacława Jurkiewicz, brata Zygmunta i Danutę Zdrojewskich
6
15 +
6
15 +

800 + Małgorzatę i Mieczysława Bielickich

800 +

1000 Pogrzeb

1200 Msza za pomordowanych Nowomieszczan

1700 + Stefana Radoszewskiego w 24 r. śm.

1700 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

1700 + rodziców Jana i Marię oraz brata Stefana Zielińskich, dziadków Annę i Teofila Wartowskich, teściów Franciszkę i Józefa Zalewskich oraz krewnych Łucję i Romana Procińskich


1800 + Władysława Wasielewskiego w 14 r. śm. i rodziców z obojga str.

1800 + Edmunda Kupniewskiego i zm. z rodziny

1800 + Józefa Piotrowicza w 4 r. śm.

1800

08.12.2021r. Środa, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

630 Szpital

615 W int. Ojca Św. Franciszka, Ojczyzny, o pokój na świecie, Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych, za o. Tadeusza, posługujących w tych dziełach, ofiarodawców na rzecz Radia Maryja, kapłanów z naszej parafii
6
15 + Irenę i Józefa Trzcińskich
6
15 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

ŚRODA

800 + Tadeusza, Mariannę i Włodzimierza Białkowskich

800 + Gerarda Deka w r. śm.

800 + Zofię Sikorską w 30 d. p. p.

1000 + Gertrudę Nowak, Bernata, Andrzeja, Adama, szwagra Grzegorza, Dawida Garnek

1200 Godzina Łaski

1700 + Marię Liedtke oraz Hermana i Zofię Liedtke

1700 + Teresę Kowalską w 1 r. śm. i zm. z rodziny

1700 + Małgorzatę Cichacką w 1 r. śm.

1800 +

1800 + Henryka Haska i rodziców z obojga str.

1800 + Mariannę i Kazimierza w 17 r. śm. Andrzejczuk i zm. z obu str.

1800 + Tadeusza Talińskiego w r. śm. i zm. z rodziny

09.12.2021r. Czwartek II tygodnia Adwentu

615 + Jana i Tomasza Obuchowskich
6
15 + Andrzeja Licznerskiego
6
15 +

800 + Krzysztofa Piaseckiego w 2 r. śm.

800 +

800 +

1700 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

1700 +


1800 + Krystynę Sosnowską w 4 r. śm., Bronisławę i Franciszka Grabarczyk

1800 + Jadwigę Rutkowską w 30 d. p. p.

1800 + Stanisławę Wiśniewską w dniu ur.

1800

10.12.2021r., Piątek II tygodnia Adwentu


615 + Helenę i Bruno Danielewskich oraz Danielę Pokorską
6
15 +
6
15 +

800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla rodziny Tilów

800 +

800 +

1700 + Annę Tułodziecką w 30 d. p. p.

1700 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., dary Ducha Św., opiekę MBŁ dla Adasia w dniu urodzin

1800 + Franciszka Cieśniewskiego w 23 r. śm. oraz Mariannę i Bolesława Cieszyńskich

1800 + Mariannę Kupniewską w dniu ur.

1800 + Barbarę Paulikowską w 1 r. śm.

1800 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

11.12.2021 r., Sobota II tygodnia Adwentu


615 + Małgorzatę Groszek
6
15 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla Tomka w dniu ur.
6
15

800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla rodziny Tilów

800

1700 Chrzest

1800 + Walerię i Romana Wojciechowskich, Irenę, Andrzeja, Agnieszkę, Kazimierza Mazerewicz oraz Kunegundę i Edmunda Strzyżewskich

1800 + Józefa Wosikowskiego w 13 r. śm. i zm. z rodziny

1800

1800 + Marię i Franciszka Piontkowskich, Jana Ryczkowskiego, Tadeusza Marca i Mariana Balewskiego

1800 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska

12.12.2021 r. III Niedziela Adwentu

700 Szpital

700 + Mieczysława w 20 r. śm.
700 Z podziękowaniem za cudowne ocalenie z wypadku, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i wstawiennictwo Łąkowskiej Pani dla Marty, Julki, Ewy oraz dla nowomiejskich misjonarzy o. Marka Ochlaka, o Jana Olęckiego, o. Stanisława Piwowarczyka, ks. Jacka Raszkowskiego oraz dla dzieci, które tworzyły wspólnotę misyjną.

830 + Annę w r. śm., Jana, Andrzeja Nehring i Stanisławę Patalon

830
8
30 O święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o Boże błog. dla ojców misjonarzy szczególnie z naszej parafii i dla przyjaciół misji
8
30 + Henryka Nowińskiego i rodziców z obu str.


10
00 + rodziców Franciszkę i Konrada Siegmund oraz rodzeństwo i zm. z rodziny

1000 + Annę Dyzyng, Jana i Olgę Cieszyńskich
10
00 + Kunegundę Szczepańską

1000 + Mariannę i Bernarda Lesińskich oraz zm. z rodziny

1000 + z rodziny Kwas i Ochlak

1130 + rodziców Katryńskich i Widźgowskich w 22 r. śm. Czesława

1130 + Stefanię i Feliksa Nowakowskich w r. śm.
11
30 + Aleksandra Komorowskiego w dniu im. i z rodz. Komorowskich

1130 + Jerzego Dreszler w 1 r. śm., żonę Gertrudę i zm. z rodziny

1130 + Władysława Nastachowskiego – int. gregoriańska


13
00 + Kamilę Kreńską w 2 r. śm.

1300 + Edwarda Pedynkowskiego w dniu ur.

1300 + Mariana Góralskiego w 2 r. śm. i ojca Stanisława Rożankowskiego w setną r. ur.

1300 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla Wandy Haska z okazji 90 r. ur.

1800 +

1800 +

1800 +

INTENCJE MSZALNE od 29 listopada do 05 grudnia 2021

29.11.2021r., Poniedziałek I tygodnia Adwentu


615 + z rodz. Żywickich, Woźniewskich oraz zięciów Adama i Stefana
6
15 + Tomasza Imieńskiego – int. gregoriańska
6
15 +


8
00 + Jana Strzyżewskiego w 1 r. śm. i za dusze cierpiące w czyśćcu
800 +
8
00 +

1700 + Krystynę Jeda w 30 d. p. p.

1700 +

1800 + Stanisławę Obuchowską

1800 + Józefa i Cecylię Lewandowskich

1800 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ i prawidłowy rozwój dla dzieci Antosia i Zosi

1800 +


30.11.2021r., Wtorek, Św. Andrzeja Apostoła

615 + Urszulę Paturalską
6
15 +
6
15 +

800 + Andrzeja Malinowskiego i Marię Ostrowską

800 + Andrzeja w dniu im. i Edwarda Szulc

1700 + Tomasza Imieńskiego – int. gregoriańska

1700 + Edwarda, Jana, Teresę Bader

1700 + Mariana Oparkę w dniu ur. i żonę Teresę


1800 + córkę Magdalenę Olejarczyk w 40 r. ur.

1800 + Leona Boczek w 24 r. śm.

1800 + rodziców Gryza i Zgliczyńskich oraz syna Andrzeja i brata Adama

1800 + Andrzeja Ksiuka i jego żonę Anielę, Andrzeja Stępnia oraz Marię i Franciszka Jesionowskich

01.12.2021r. Środa I tygodnia Adwentu

630 Szpital

615 + Tomasza Imieńskiego – int. gregoriańska
6
15 Do Ducha Św. o wzmocnienie wiary i miłości za wstawiennictwem MBŁ o nawrócenie rodziny, wnuków, Dominika, grzeszników, o opiekę i za dusze w czyśćcu cierpiące
6
15 +

800 +

800

800 +

1700 +

1700 +

1700 +

1800 +

1800 O liczne i dobre powołania kapłańskie i misyjne

1800 + Edwarda Grześkowiaka w 2 r. śm. i zm. z rodziny

1800 +

02.12.2021r. Czwartek I tygodnia Adwentu

615 +
6
15 +
6
15 +

800 + brata Henryka

800 + Romana Gawińskiego i zm. z rodziny

800 + Waleriana i Paulinę Eliasz


1800 + Tomasza Imieńskiego – int. gregoriańska

1800 + Ryszarda Rutkowskiego w r. ur.

1800 + Henryka Rogowskiego

1800 O dar nowych, dobrych i świętych powołań do Seminarium Duchownego w Toruniu oraz zakonnych i misyjnych

03.12.2021r., Piątek I tygodnia Adwentu


615 + Tomasza Imieńskiego – int. gregoriańska
6
15 +
6
15 +

800 +

800 +

800 +

1700 + Jadwigę i Konrada Prusakowskich, Jadwigę i Mieczysława Prokop

1700 +

1700 + Barbarę Rychlicką z okazji imienin i Zenobię Głąbińską (int. od koleżanek z Nowomiejskiego Towarzystwa Kulturalnego)

1800 + Stanisława Bonisławskiego, rodzeństwo, rodziców Bonisławskich i Stawskich

1800 + Stefana i Helenę oraz zm. z rodz. Fersztorowskich

1800 + Konstancję i Tadeusza Mendrzyckich w r. śm. i zm. z rodz.

1800 + ks. prał. Stanisława Skonieczka i Henryka Zener

04.12.2021 r., Sobota I tygodnia Adwentu


615 + Czesława Klein w 3 r. śm.
6
15 +
6
15 +

800 + Barbarę, Krystynę, Annę, Konrada, Ludwika Kotewicz

800 + Tomasza Imieńskiego – int. gregoriańska

1500 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ dla Wandy Mianeckiej w 90 r. ur.

1600 Chrzest

1800 + Barbarę Mikuczeńską w dniu im. i Barbarę Drąga w dniu im. i ur.

1800 + Antoniego Kwiatkowskiego w 5. r. śm. i żonę Irenę

1800 + Marię i Benedykta Adamkiewicz oraz rodziców z obojga str.

1800 + Leona Rucińskiego w 11 r. śm.

1800 + babcię Gizelę Lewandowską i zm. z rodz. (int. od wnuka Bartosza z rodziną)

05.12.2021 r. II Niedziela Adwentu

700 Szpital

700 O zdrowie dla Haliny Malinowskiej
700 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ, zdrowie dla Ireny Domżalskiej

700 +


8
30 + Laurencjusza Czerlińskiego i jego rodziców
8
30 +
8
30 + Stanisława i Barbarę Rynkowskich

830 + Genowefę Warlikowską, rodziców i Stefana Warlikowskiego

830 + Annę i Antoniego Goniszewskich, siostrę Teresę, Brata Zbigniewa, bratanka Mirosława, Feliksa i Genowefę Bedra


10
00 + Maksymiliannę Biesiekierską oraz rodziców i rodzeństwo

1000 + Krystynę w r. śm. i Kazimierza Chrapczyńskich oraz Stanisławę i Czesława w r. śm. Kartyńskich
10
00 + Zenona Łukaszewskiego w 13 r. śm.

1000 + Halinę i Jana Stachelek, Annę i Mieczysława Widzigowskich

1000 + Teresę Wandzlewicz w 30 d. p. p.

1130 + Barbarę i Stanisława Nowińskich oraz zm. z rodz. Nowińskich i Szczerbickich

1130 + Zdzisława w dniu ur., Małgorzatę, Kazimierza Pokojskich oraz Kunegundę, Franciszka, Annę, Tadeusza, Kazimierza Wyrostek
11
30 + Martę, Feliksa Śmiech, Stanisława Blank, Piotra Kowalskiego

1130 + Monikę Kaczyńską, Zofię Kaczarzewską i zm. z rodz. Balcerewicz

1130 + Łucję i Kazimierza Flaszyńskich


13
00 + Marcina i Zofię Starościak oraz Danutę Grabowską

1300 + Walerię, Jana, Janinę, Kazimierza Klimowskich i Urszulę Paczkowską

1300 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog., opiekę MBŁ, zdrowie dla rodziny, prababci, dziadków, dzieci, wnuków i prawnuków

1300 + Zofię Roszkowską w 1 r. śm.

1300 O zdrowie i Boże błog. dla Jadwigi Ochlak i wszystkich członów rodziny

1300 Chrzty

1800 + Barbarę Wadecką, Janinę i Kazimierza Bedzłowiczów

1800 + Renatę Otremba w 18 r. śm., jej rodzeństwo oraz rodziców z obojga str.

1800 + Tomasza Imieńskiego – int. gregoriańska

1800