Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE od 14 do 21 stycznia

 

15.01.2018r., Poniedziałek II tygodnia zwykłego.

630+ Mieczysława Jacuńskiego w 30 d.p.p.

630 + Felicję Szczepańską w 72 rocznicę urodzin.

800 + Stanisława Żuk (gregor.).

800 + Bronisława Kochalskiego w 23 rocznicę śmierci, dziadków i babcie z obojga stron.

800 + Pawła Trendowicza i jego rodziców.

1000 Msza pogrzebowa

1800 + Irenę Olęcką w 5 rocznicę śmierci, z rodziny Olęckich i Szczepańskich.

 

16.01.2018r., Wtorek II tygodnia zwykłego.

630+ Władysławę Dembińską w dniu urodzin, Jana i Polikarpa Dembińskich.

630 + Krystynę Lubańską w 30 rocznicę śmierci, rodziców Marię i Kazimierza Lubańskich.

800+ Stanisława Żuk (gregor.).

800 + Janinę Stocką i Arkadiusza Kanieckiego.

800 + Ryszarda, Elżbietę i Kunegundę Kordalskich. 

1800 + Mieczysława, Janinę, Stefanię i Bruno Haska.

 

17.01.2018r., Środa, św. Antoniego, opata, wsp.

630+ Kazimierę Urbańską w rocznicę śmierci i jej syna Janusza.

800  + Stanisława Żuk (gregor.).

800  + Irenę Góralską w 1 rocznicę śmierci, rodziców Łucję i Józefa Góralskich.

1800 + Rodziców Zofię i Pawła Prella oraz Henryka Lubowieckiego.

 

18.01.2018r., Czwartek II tygodnia zwykłego.

630 + Jolantę Strzelecką, Edytę, Marię i Eugeniusza Reimer.

800 + Feliksa i Annę Tausz w dniu urodzin.

800 + Stanisława Żuk (gregor.).

800 + Jana Piątkowskiego w 29 rocznicę śmierci.

1800 + Jerzego Barbarskiego i rodziców z obojga stron.

 

19.01.2018r., Piątek II tygodnia zwykłego.

630+ Ewę Behring w 2 rocznicę śmierci.

630 + Henryka Zapałowskiego w dniu imienin rodziców i rodzeństwo z obojga stron.

800 +Stanisława Żuk (gregor.).

800 + Henryka Jonowskiego i zmarłych z rodziny.

800 + Bogdana Kupniewskiego.

1800 + Magdalenę Radziszewską i zmarłych z rodziny.

 

20.01.2018r., Sobota II tygodnia zwykłego.

630+ Kazimierza Danielewskiego w 1 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Danielewskich i Ruczyńskich.

630 + Bożenę Dysput w 30 d.p.p.

630 + Kazimierza Piotrowicza w 30 d.p.p.

800 + Stanisława Żuk (gregor.).

800 + Pelagię, Antoniego Ewertowskich.

800 + Stefanię Kwiatkowską.

1800 + Henrykę i Henryka Meller z okazji imienin.

 

21.01.2018r., III Niedziela zwykła.

700  + Annę Morenc i zmarłych z rodzin z obojga stron.

700 + Mariana Paczkowskiego z okazji urodzin.

700 + Kazimierza Domżalskiego w rocznicę śmierci.

830 + Henryka Kreńskiego i Henryka Sławińskiego.

830 + Henryka i Leonarda w rocznicę urodzin oraz Mariannę Lange.

830+ Henryka Rybickiego w dniu urodzin, Agnieszkę Lewandowską i zmarłych z rodziny Lewandowskich.

830 + Rodziców Antoniego i Agnieszkę Tomaszewskich, Leona, Stanisławę, Mariana Tomaszewskich.

830 + Joannę, Cyryla, zmarłych z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od Agnieszki.

1000+ Teresę w 18 rocznicę śmierci i Czesława Perszke.

1000 Msza dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB Łąkowskiej dla Stefanii z okazji 88 urodzin.

1000 + Teodorę i Kazimierza Hoppe, Agnieszkę i Ryszarda Golba.

1000 + Wandę Połomską w rocznicę śmierci, Jana i Stefana Połomskich.

1000 Msza dziękczynna z okazji 18 urodzin Huberta z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę MB Łąkowskiej dla Huberta i całej rodziny.

1130 + Andrzeja Sławińskiego w 3 rocznicę śmierci i Stefana Mężykowskiego. 

1130 + Agnieszkę, Józefa Nadolskich.

1130 + Henryka Przybyłowskiego w dniu imienin.

1130 + Józefa Iskra  w 1 rocznicę śmierci i Cecylię Iskrę.

1130 + Alfonsa i Wiktorię Markuszewskich.

1300 + Bronisława Kuczorskiego, zmarłych z rodziny Koga i Kuczorskich. 

1300 + Franciszka, Mariannę Szczepańskich, rodzeństwo i krewnych z obojga stron.

1300 O opiekę MB Łąkowskiej, Boże błogosławieństwo z okazji 30 rocznicy sakramentu małżeństwa Mirosławy i Benedykta oraz dla rodziny.

1300 + Róże i Alojzego Furmańskich, Helenę, Karola, Wernera Sommerfeldt.

1300 + Tadeusza Fanslau w 3 rocznicę śmierci.

1800+ Stanisława Żuk (gregor.).