Duszpasterze

Ks. Proboszcz
Zbigniew Markowski

– prepozyt kapituły nowomiejskiej
– dziekan dekanatu nowomiejskiego
– kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej

 

Księża wikariusze:

ks. Mariusz Matusiak

ks. Krzysztof Kamil Rozynkowski

ks. Tomasz Trzebiatowski

ks. Andrzej Waks

 

Ksiądz rezydent:

ks. kan. Władysław Ostrowski